Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji - 2 [PW-5F-PJO2] Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji - 2 [PW-5F-PJO2]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024 [2023Ln] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-08 08:00 : 10:25 sala 1104/1105
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Krajza
Literatura:

Literatura podstawowa:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners. Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1) Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2) Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Literatura uzupełniająca:

Harmer J. (2015) The Practice of English Language Teaching Book with DVD Pack, Pearson Education.

Zurer-Pearson B. (2013) Jak wychować dziecko dwujęzyczne, Media rodzina.

Zakres tematów:

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Bilingwizm u dzieci. Popularne mity na temat dwujęzyczności.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu i klasach I-III

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu i klasach I-III

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: eksponujące, podające, praktyczne, aktywizujące.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu:

a) obecność i aktywność na zajęciach

b) przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji na temat wybranego zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych wraz z częścią praktyczną

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa III ZM/PW 2

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)