Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstruowanie programów wychowawczych i profilaktycznych [PC-5F-KPW] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konstruowanie programów wychowawczych i profilaktycznych [PC-5F-KPW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 3235
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-28 09:50 : 11:25 sala 3235
Budynek z aulami C
2024-06-04 09:50 : 11:25 sala 3235
Budynek z aulami C
2024-06-11 09:50 : 11:25 sala 3235
Budynek z aulami C
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Hubert Iwanicki
Literatura:

Literatura podstawowa:

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Dąbrowska-Jabłońska I. (2006) Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Impuls

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Szpringer M. (2002) Profilaktyka społeczna. Rodzina- Szkoła- Środowisko lokalne, Kielce: Akademia Świętokrzyska

Zakres tematów:

1. Pojęcie profilaktyki społecznej i istota wychowania. Cele profilaktyki i wychowania

2. Poziomy oddziaływań profilaktycznych

3. Strategie oddziaływań profilaktycznych;

4. Profilaktyka oparta na wiedzy i profilaktyka integracyjna

5. Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w powstawaniu zachowań ryzykownych

6. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. Przesłanki teoretyczne programów, cele, zadania, założenia

7. Zasady tworzenia programów profilaktyczno-wychowawczych

8. Diagnoza potrzeb, oczekiwań i zasobów podmiotów życia szkolnego

9. Rola nauczyciela w procesie diagnozowania - diagnoza nauczycielska w kontekście działań profilaktycznych

10. Cele, treści i działania w programach wychowawczych i profilaktycznych

11. Dostosowanie programów do konkretnego środowiska szkolnego

12. Analiza aktualnych przykładowych programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach

- programy promujące i chroniące zdrowie uczniów

- programy promujące bezpieczeństwo uczniów

13. Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych nastawionych na dany problem

14. Monitorowanie kompetencji społecznych uczniów

15. Metodyka wykorzystywania programów

16. Ewaluacja programów profilaktyczno-wychowawczych (określenie metod ewaluacyjnych i podjętych działań profilaktyczno-wychowawczych)

17. Bariery i wyzwania skutecznej profilaktyki - cechy skutecznego programu profilaktyczno-wychowawczego

18. System rekomendacji programów profilaktyczno-wychowawczych

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia stosowane podczas zajęć: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupie, analiza przykładów

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowanego, zaprezentowanego oraz omówionego przez studenta/studentkę podczas zajęć wybranego programu profilaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole, obecność i aktywność studenta/studentki na zajęciach

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla III DMPC-ERI 1

Metody kształcenia stosowane podczas zajęć: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, metoda problemowa, praca w grupie, analiza przykładów

Nakład pracy studenta/studentki:

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Przygotowanie projektu - 20 godz.

Zaprezentowanie projektu - 2 godz.

ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)