Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia [PC-5F-PDU] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedeutologia [PC-5F-PDU]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:30 - 15:05
sala 1027
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-06 13:30 : 15:05 sala 1027
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-13 13:30 : 15:05 sala 1027
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jolanta Wiśniewska
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Buchcic, I. Żeber-Dzikowska, Start zawodowy nauczyciela, W: Rocznik Polsko-Ukraiński, 2014, t. XVI (Internet)

E. Czemierowska-Koruba, Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa (Internet)

R. Cybulska, H. Derewlana, A. Kacprzak, K. Pęczek, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, ORE, Warszawa 2017 (Internet)

K. Denek, Tożsamość nauczyciela i ucznia w „płynnej nowoczesności” W: Adaptacja zawodowa nauczyciela, J. Szempruch, M. Blachnik-Gęsiarz (red.), Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa 2009

K. Fenik-Gaberle, R. Kałucka, Przemoc w rodzinie-działania pracowników oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016 (Internet)

A. Grabowiec, Diagnoza i praca z uczniem-ofiarą przemocy domowej, W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg, Impuls, Kraków 2011

E. Jarosz, Przemoc w wychowaniu Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją Monitoring Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015 (Internet)

M. Kocór, Wypalenie zawodowe nauczycieli Diagnoza, Wsparcie, Profilaktyka, Dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – biblioteka nauczyciela, Tom II, Kraków 2019

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2008

J. Madalińska, Pedeutologia Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021

J. Michalski, Horyzonty pedeutologii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021

A. Mościcka, M. Drabek, Mobbing w środowisku pracy nauczyciela, W: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Impuls, Kraków 2010

J. Łysek, Trudności w adaptacji zawodowej nauczycieli klas początkowych, W:

Nauczyciel i Szkoła 1-2 (1), 1996 (Internet)

J. Łysek, Zachowania agresywne uczniów, W: Nauczyciel i Szkoła 2 (9), 2000

J. Szempruch, Pedeutologia, Impuls, Kraków 2013

J. Szempruch, B. Cieśleńska, Wypalenie w pracy zawodowej nauczyciela, W: Społeczeństwo. Edukacja. Język, 2021, t. 13

Pękala J. L., Etos nauczycieli- mit czy rzeczywistość ?, Wyd. UW, Warszawa 2017

J. Skibska, Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, W: Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra, K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2012

L. Wollman, Czynniki warunkujące adaptację zawodową nauczyciela, W: Adaptacja zawodowa nauczyciela, J. Szempruch, M. Blachnik-Gęsiarz (red.), Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa 2009

P. Ziółkowski, Pedeutologia. Zarys problematyki. Bydgoszcz: Wyd. WSG, Bydgoszcz 2016

Literatura uzupełniająca

R. V. Bullough, Początkujący nauczyciel : studium przypadku, GWP, Gdańsk 2009

Kratz H.J., Mobbing - reagowanie, rozpoznawanie, zapobieganie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

E. K., Dambach, Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Karta nauczyciela, Ustawa z 26 stycznia 1982 r., DzU 2019, poz. 2215 ze zm.

E. Strutyńska, Mobbing wśród nauczycieli Zakres i uwarunkowania, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji-PIB, Radom 2014

J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Impuls, Kraków 2010

J. Pyżalski, E. Roland (red.), Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne – podręcznik metodyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź 2010

Zakres tematów:

1. Pedeutologia jako dyscyplina naukowa- od historii zawodu do powstania dyscypliny o nauczycielu i profesjonalizacji zawodu

2. Start i adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie

3. Wizerunek współczesnego nauczyciela- pomiędzy normą a akceptacją

4. Kompetencje zawodowe nauczyciela - jak je rozwijać?

5. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania

6. Wypalenie zawodowe nauczycieli

7. Nauczyciel wobec agresji i bullyingu

8. Nauczyciel w pracy z uczniem doświadczającym przemocy domowej

9. Test na zaliczenie przedmiotu- Egzamin

Metody dydaktyczne:

Metody oparte na:

słowie,

obserwacji,

działalności praktycznej

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla III DMPC-TEA 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 8 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 10 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)