Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja uchodźców [PS-3S-INU] Semestr letni 2023/2024
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Integracja uchodźców [PS-3S-INU]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Mateusz Bieńkowski
Literatura:

Czarniejewska I, Main I., „Uchodźcy teoria i praktyka”, Stowarzyszenie jeden świat, Poznań 2008.

Frelak J., Klaus W ., Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw publicznych, Warszawa 2007.

Grzymała - Kazłowska A. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2008.

Grzymała - Moszczyńska H., Uchodźcy: Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków 2000.

Gutkowska A. red., Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Januszewska E. „Dziecko Czeczeńskie w Polsce. Miedzy traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2010.

Kosowicz A., Marek A., „Życie w Polsce – poradnik dla uchodźców”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Kosowicz A., Marek A., „Imigranci w polskim społeczeństwie”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

Łodziński S., Ząbek M., Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Warszawa 2008.

Zakres tematów:

- Geneza uchodźstwa – migracje w aspekcie historycznym

- Strategie „wchodzenia” imigrantów w społeczeństwo przyjmujące

- Współczesne migracje

- Kwestie prawne dotyczące uchodźców – prawa i obowiązki

- Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców

- Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy

- Indywidualny Program Integracji

- Przesłanki do „ochrony uzupełniającej” na terytorium Polski

Metody dydaktyczne:

dyskusja na zajęciach

prezentacja

zadania dla grupy

analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja na zajęciach

prezentacja

kolokwium końcowe

Uwagi:

grupa warsztatowa III DZPS PSS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)