Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN] Semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:20 - 16:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-28 15:20 : 16:55 sala
2024-06-04 15:20 : 16:55 sala
2024-06-11 15:20 : 16:55 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 67
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Wałachowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca

Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą: struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska, K., Kucharczyk, I. (2019). Tyflopsychologia: realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Muzyka-Furtak, E. (red.) (2015). Surdologopedia: teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Stepulak, M. Z. (2018). Światło i dźwięki: psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zaorska, M. (2021). Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika): wybrane aspekty i obszary. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kilian, M. (2021). Pedagogika specjalna osób w starszym wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Zasępa, E., Misiec, M. (2021). Doświadczając starości: zdrowie psychiczne osób starszych. Warszawa: Difin.

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną: procesy poznawcze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls. (IBUK Libra)

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność: charakterystyka zagadnienia (terminologia, definicje, modele niepełnosprawności, przyczyny, stopnie niepełnosprawności, klasyfikacje niepełnosprawności). Jakość życia i sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością.

2. Postawy społeczne wobec choroby przewlekłej i niepełnosprawności. Potrzeby osób z niepełnosprawnością.

3. Wybrane problemy psychologiczne osób z niepełnosprawnością. Proces adaptacji do niepełnosprawności.

4. Rehabilitacja kompleksowa: charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

5. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności narządu wzroku.

6. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności narządu słuchu.

7. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej.

8. Psychospołeczne aspekty spektrum zaburzeń autystycznych.

9. Psychospołeczne aspekty choroby przewlekłej.

10. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności narządu ruchu.

11. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności sprzężonej.

12. Psychospołeczne aspekty okresu starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

13. Sytuacja rodzin osób z niepełnosprawnością. Społeczne role osób z niepełnosprawnością: życie rodzinne i rodzicielstwo.

Metody dydaktyczne:

Opis metod kształcenia:

• wykład konwencjonalny w formie zdalnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

• narzędzia komunikacji elektronicznej: aplikacja MS Teams (platforma dla zajęć wykładowych; archiwizacja prezentacji multimedialnych z wykładów na kanale grupy w Pliki/Teams); poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcą);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 30 godz. (wykład)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 10 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 20 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 0 godz.

sumaryczna liczba godzin (2 pkt. ECTS) – 60 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Test z zaliczeniem na ocenę obejmujący materiał dydaktyczny z wykładów (forma: test z pytaniami wielokrotnego wyboru oceniany według zasady uwzględniającej „punkty ujemne”).

Uwagi:

Kontakt do koordynatora przedmiotu:

dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams (I DZPE) gr. 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Av-f0Lec-48LeSWLTkhs_5SHKofH3D19lhjPQPGAyNbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6f88644-89ef-417f-add9-d74698007a3a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa wykładowa I DZPE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)