Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyzwania opieki nad seniorem [PE-3S-WYS] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wyzwania opieki nad seniorem [PE-3S-WYS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-28 09:50 : 11:25 sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-04 09:50 : 11:25 sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A
2024-06-11 09:50 : 11:25 sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Szostakowska
Literatura:

Literatura:

1.Bakalarczyk R. (red.) (2021). Seniorzy obecni? Starzejące się społeczeństwo – prognozy, wyzwania, możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Caritas Polska.

2. Iwański R. (2016). Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.

3. Korycki A. (2021). Tradycyjne i nietradycyjne obszary aktywności osób starszych. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.

4. Krajewska B. (2010). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

5. Mielczarek A. (2010). Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Toruń: Wydawnictwo Akapit.

6. Nancy A. Pachana (2021). Starzenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

7. Pikuła N. (2013). Senior w przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Borgis.

8. Racław M. (red.) (2011). Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych.

9. Rosłonowska M. (2021). Starość w obiektywie. Białystok: Wydawnictwo rozpisani.pl.

10. Szluz B. (2021). „Przez zamknięte okno ganku”. Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografiach opiekunów rodzinnych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

11. Szostakowska K. (2021). Rodzinna opieka nad seniorem – trudna lekcja życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

12.Bakalarczyk R. (red.) (2021). Starość po polsku. Propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi. Kraków-Warszawa: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

13. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

14. Zych A. (2010). Leksykon gerontologii. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

15. Zych A. (red.) (2012). Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Łask: Wydawnictwo Progres.

16. Boss P. (2011). Kochając osobę z demencją. Jak znaleźć nadzieję, zmagając się ze stresem i żalem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17. Brągiel J., Badora S. (red.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski.

18. Brzezińska M., Graczkowska M. (red.) (2012). Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? Warszawa: Wydawnictwo Difin.

19. Cuper M., Sabela K. (2016). Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

20. Hinz M. (2015). Demencja? To nie dla mnie! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny. Kraków: Wydawnictwo Harmonia.

21. Hinz M. (2021). Demencja? To nie dla mnie! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom łatwy. Kraków: Wydawnictwo Harmonia.2. Hinz M. (2021). Demencja? To nie dla mnie! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom średni. Kraków: Wydawnictwo Harmonia.

Źródła internetowe:

1. caritas.pl/wp-content/uploads/2021/09/caritas-raport-senior.pdf (data dostępu 17.02.2023).

2. seniorhub.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Sytuacja-opiekunow-rodzinnych-osob-starszych-w-czasie-pandemii-COVID-19.-Raport-z-badania-logo-promedica-1.pdf (data dostępu 17.02.2024).

3. silowniapamieci.pl (data dostępu 17.02.2024).

4. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2022-roku,2,5.html (dostęp dnia 17.02.2024)

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Osoby starsze w Polsce – raport GUS.

2. Teorie starości i starzenia się.

3. Choroby występujące w okresie starości: Choroba Alzheimera, demencja starcza, choroba Parkinsona, reumatyzm, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu

4. Wyzwania opiekuńcze w stosunku do człowieka starego zapadającego na Chorobę Alzheimera

5. Starość w wymiarze biologicznym, społecznym i psychicznym.

6. Charakterystyka instytucji opiekuńczych dla osób starszych: domy pomocy społecznej, domy opieki, domy dziennego pobytu, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, kluby seniora, kluby samopomocy.

7. Charakterystyka modeli opieki nad ludźmi starymi.

8. Aktywizacja intelektualna seniorów.

9. Opieka nad seniorem z perspektywy opiekunów rodzinnych

10. Podsumowanie zajęć i zakończenie

Metody dydaktyczne:

METODY KSZTAŁCENIA:

- pogadanka;

- burza mózgów;

- lektura artykułów i innych materiałów;

- omawianie treści w trakcie zajęć, dyskusje w małych grupach;

- przygotowanie zajęć aktywizujących dla seniorów;

- przeprowadzenie i omówienie wywiadu z opiekunem rodzinnym;

- prowadzenie zajęć na wybrany temat związany z chorobami występującymi w okresie starości oraz instytucjonalnymi formami opieki nad osobą starszą;

Metody i kryteria oceniania:

WYMAGANIA:

1. Omawianie treści w trakcie zajęć, dyskusje w małych grupach - 20% oceny

2. Przygotowanie zajęć aktywizujących dla seniorów - 20% oceny

3. Prowadzenie zajęć na wybrany temat związany z chorobami występującymi w okresie starości oraz instytucjonalnych form opieki nad osobą starszą - 40% oceny

4. Przeprowadzenie i omówienie wywiadu z opiekunem rodzinnym 10% oceny

5. Przygotowanie pytań podsumowujących - 10% oceny

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

- godziny kontaktowe ćwiczenia - 15h

- przygotowanie do ćwiczeń, lektura tekstów - 10h

- przygotowanie zajęć aktywizujących dla seniorów - 10h

- przeprowadzenie i omówienie wywiadu z opiekunem rodzinnym - 10h

- przygotowanie i prowadzenie zajęć na wybrany temat - 15h

60h - 2 pkt. ECTS

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa III DZPE POW 1

ZESPÓŁ W TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Adp98l6ZOXAglG-dsAlNqEA7x9EH60TjB4gvedo1cCoE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3774f38e-96a1-4382-b776-185c4296666f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)