Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu [AK-0F-ETZ] Semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 18

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka zawodu [AK-0F-ETZ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:40 - 13:15
sala 4113
Budynek D jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Iwona Stachowska
Literatura:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

5. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

6. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

7. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

8. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

9. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

10. Audycje radiowe poświęcone problematyce pomocy:

http://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/1599314,Bezdomny-boje-sie-zimna-i-starosci

http://www.polskieradio.pl/9/5376/Artykul/1711153,Twarze-tajfunow-i-twarze-pomocy

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- pisemne kolokwium końcowe w formie pytań otwartych i zamkniętych, rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa I DZWS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)