Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych z elementami statystyki [PC-2F-MSS] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań społecznych z elementami statystyki [PC-2F-MSS]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023 [2022Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Korko
Literatura:

• Zadania rozwiązywane wspólnie na zajęciach

• Praca na plikach danych zebranych w trakcie zajęć (np. poprzez wypełnienie przez studentów ankiety, kwestionariusza online i/lub wykonanie krótkiego eksperymentu) lub/i udostępnionych przez osobę prowadzącą

• Quizy online sprawdzające dotychczasowe wiadomości

• Zadania domowe

• Kolokwia

• Platforma E-learning (opis statystyczny)

• filmiki instruktażowe do pracy z programem statystycznym SPSS.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badań pedagogicznych

- Procedura postępowania badawczego

- Rodzaje zmiennych, wskaźniki, schematy badawcze i narzędzia pomiarowe

- Podstawowe metody opracowywania, prezentacji i interpretacji wyników badań ilościowych

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje zmiennych (cech): jakościowe i ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje miar statystycznych: miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu, miary współzależności

2.2. Miary tendencji centralnej

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe i ilorazowe (średnia arytmetyczna)

2.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp)

- skale przedziałowe i ilorazowe (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności)

2.4. Miary kształtu rozkładu

- skośność

- kurtoza

2.5. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe i ilorazowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

Metody dydaktyczne:

• Zadania domowe

• Platforma E-learning

• filmiki instruktażowe do pracy z programem statystycznym SPSS

Metody i kryteria oceniania:

Ukończenie kursu na platformie e-learningowej

Test końcowy

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa - warunek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)