Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży [20-3S-TTP1] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Techniki terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży [20-3S-TTP1]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023 [2022Zn] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewelina Grela-Bożek
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Weisz, J. R., Kazdin, A. E. (2020). Metody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach. Kraków: WUJ.

2. Kendall, P. (2010). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury behawioralno-poznawcze. Kraków: WUJ.

3. Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Kraków: WUJ.

4. Gmitrowicz, A., Janas-Kozik, M. (2018). Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Medical Tribune Polska.

5. Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

6. Kołakowski, A., Pisula, A. (2014). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

7. Landreth, G. L. (2016). Terapia zabawą. Kraków: WUJ.

8. Oster G., Gould P. (1999). Rysunek w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

9. Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. tom III, Warszawa: Wydawnictwo PTP/PTP.

10. Bryńska, A., Szalas, N., Srebnicki. (2022). Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo CBT. (roz. 1, 2)

Literatura uzupełniająca:

1. Kazdin, A. E., Weisz, J. R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: WUJ.

2. Manassis, K. (2014). Opracowanie przypadku w terapii dzieci i młodzieży. . Kraków: WUJ.

3. Kendall, P., Hedtke, K. A. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Podręcznik terapeuty, Gdańsk: GWP.

4. Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Praktyka.

5. Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Problemy pacjentów.

6. Ambroziak, K., Kołakowski, A., Siwek, K. (2018). Depresja nastolatków. Gdańsk: GWP.

7. Kaduson, H., Schaefer, Ch. (2001). Zabawa w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

8. Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina.

9. Bloomquist, M. L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów. Kraków: WUJ.

10. Szalas, N., Bryńska, A. (2021). Myślę, czuję, działa, Psychoedukacja i psychoterapia nastolatka. Scenariusz zajęć cz.1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo CBT.

Zakres tematów:

1. Specyfika poszczególnych faz rozwojowych a terapia i pomoc psychologiczna - kryzysy rozwojowe, zaburzenie a problem psychologiczny.

2. Podejście kategorialne i dymensjonalne do zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania – wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży.

3. Obserwacja a terapia.

5. Zawieranie kontraktu z dzieckiem i rodzicami (nawiązywanie kontaktu z dzieckiem).

6. Znaczenie terapeutyczne różnych form zabawy i aktywności dziecka.

7. Techniki terapeutyczne oparte o zabawę – wybrane metody.

8. Wybrane techniki projekcyjne (scenotest, test niedokończonych opowiadań).

9. Zastosowanie rysunku w psychoterapii.

10. Terapeutyczne oddziaływanie literatury, bajkoterapia.

11. Behawioralno-poznawcze programy terapeutyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami eksternalizaycjnymi.

12. Behawioralno-poznawcze programy terapeutyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami internalizacyjnymi.

13. Rodzice a pomoc skierowana do dziecka – możliwości wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne.

14. Opracowywanie planu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dziecka z określonymi problemami klinicznymi.

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, burza mózgów, praca z literaturą, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej.

Ocena aktywności podczas zajęć - wypowiedzi ustnych i prac wykonanych podczas zajęć.

Ocena indywidualnych prac domowych i prac wykonanych w grupach (praca w małych grupach, przygotowanie prezentacji multimedialnej w grupie).

Wymagana obecność.

Uwagi:

gr.warsztatowa V ZM/PY-PKL 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)