Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia pracy socjalnej [PS-3F-HPS1] Semestr letni 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia pracy socjalnej [PS-3F-HPS1]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:10 - 18:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Beckett C., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa: 2010.

Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.

Szmagalski J., Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie Jedna czy wiele?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie do przedmiotu, określenie tematyki zajęć, wymagań oraz formy zaliczenia. Prezentacja najważniejszych informacji.

II. Kontekst historyczny zaistnienia pracy socjalnej.

2.1. Początki pracy socjalnej na przełomie XIX i XX wieku – inicjatywy angielskie i amerykańskie.

2.2. Od dobroczynności do naukowej filantropii.

2.3. Od pracy wolontariackiej do profesjonalizacji.

III. Procesy powstawania pracy socjalnej w Europie.

IV. Dynamika rozprzestrzeniania się pracy socjalnej na inne kontynenty.

4.1. Westernizacja.

4.2. Indygenizacja.

4.3. Uniwersalizacja.

V. Losy pracy socjalnej w państwach zawładniętych pod hasłami ideologii komunizmu.

VI. Rozwój międzynarodowych organizacji pracy socjalnej.

VII. Praca socjalna w Polsce.

7.1. Korzenie pracy socjalnej pod zaborami.

7.2. W okresie II Rzeczypospolitej.

7.3. W czasie II wojny światowej.

7.4. Przemiany od zakończenia wojny do przełomu ustrojowego 1989/1990.

7.5. Ustawowe usankcjonowanie pracy socjalnej 1990 – konsekwencje dla przyszłości.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: mini wykład;

Metody poszukujące: problemowe (metoda problemowa i sytuacyjna),

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: pisemny 25 pytań: 20 pytań zamkniętych, 5 pytań otwartych; (50%+1);

obecność oraz przygotowanie do zajęć,

aktywny udział w zajęciach,,

Uwagi:

grupa wykładowa dla I DZPS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)