Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych [PY-5F-MBP] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań psychologicznych [PY-5F-MBP]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023 [2022Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1073/1074
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3077
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Literatura:

1. Psychologia jako nauka

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B, Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 21-57.

2. Pytania i hipotezy badawcze

Brzeziński, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, s. 37-44, 216-219 i 223-228.

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 256-263.

3. Zmienne i operacjonalizacja

Brzeziński, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, s. 183-185 i 189-192.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 32-58.

4. Modele badawcze

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 15-32.

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 143-159 i 223-251.

5. Próba

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 163-171.

6. SMAR

Wojciszke B. (2004) Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii. W: J. M. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 44-68). Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.

8. Etyka

Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 59-101.

Zakres tematów:

1. Psychologia jako nauka

-Różnice pomiędzy wnioskowaniem naukowym a potocznym

2. Pytania i hipotezy badawcze

-Struktura procesu naukowego wg Brzezińskiego

-Formułowanie problemów i hipotez badawczych

3. Zmienne i operacjonalizacja

-Klasyfikacja zmiennych

-Zmienne zależne a niezależne (główna, poboczne i zakłócające)

-Operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki)

-Skale pomiarowe

-Rzetelność i trafność pomiaru

4. Modele badawcze

-Badanie korelacyjne

-Badanie eksperymentalne (wnioskowanie przyczynowo-skutkowe)

-Trafność wewnętrzna i zewnętrzna

-Różnice między badaniem korelacyjnym a eksperymentalnym

-Moderator i mediator

5. Próba

-Próba a populacja

-Metody doboru próby

-Źródła niereprezentatywności

6. Systematycznie modyfikowane autoreplikacje (Wojciszke)

7. Standardy APA

-Cytowanie i bibliografia wg standardów APA

-Ogólne zasady pisania raportu badawczego (artykułu i pracy dyplomowej)

8. Etyka

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusja, praca z literaturą, praca grupowa w schemacie team-based learning i problem-based learning (na zajęciach oraz w ramach projektu badawczego)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności)

-Zaliczenie wejściówki (wejściówek)

-Projekt badawczy - prezentacja

-Kolokwium

Podczas ćwiczeń można zebrać maksymalnie 30 punktów:

10 punktów z prezentacji (zaliczenie od 1 pkt);

20 punktów z kolokwium (zaliczenie od 10,25 pkt).

Aby zaliczyć ćwiczenia należy łącznie uzyskać minimum 15 punktów.

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa I ZM/PY-3

Link do zespołu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aDd1aDjUyu_SOzMXqIdpyUt_MKRyBBfxubqy3f4dhthw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e16c640d-53a2-4efd-8721-26a519ca6b0e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)