Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy języka polskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego [PW-5F-PJP] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy języka polskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego [PW-5F-PJP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:40 - 13:15
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Szurowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kuszak K., Świat związków frazeologicznych w języku dziecka. Inspiracje teoretyczne - badania - implikacje praktyczne, Poznań 2014.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Romanek B., Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej , Rzeszów, 2017

Szurowska B.; Literatura i zabawy literackie jako ważne elementy wspomagania rozwoju małych dzieci, W: Żłobek: wychowanie i edukacja / Jegier Aneta (red.), Difin 2021, , s. 150 -180

Szurowska B. , Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków jako ważny element kształcenia gotowości do czytania i pisania W: Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności / Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński (red.), 2014, Bielsko-Biała, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, s.59-75

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Literatura uzupełniająca:

Filipiak E., Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 2002.

Krasowicz-Kupis G., Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka, Lublin, 2004.

Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2000.

Przybylska R., (2003), Wstęp do nauki o języku polskim: podręcznik dla szkół wyższych, Kraków.

Zakres tematów:

1. Literatura dziecięca w pracy nauczyciela małego dziecka.

2. Gramatyka - powtórzenie wiadomości z zakresu gramatyki, gramatyka w edukacji przedszkolaków i małych uczniów.

3. Ortografia - powtórzenie wiadomości z zakresu poprawności ortograficznej, ortografia w edukacji małych uczniów.

4. Okresy literackie (z uwzględnieniem utworów dla dzieci)

5. Istota, cele i treści kształcenia językowego w wychowaniu przedszkolnym i w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej - nauka o języku i nauka języka.

6. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sposoby stymulowania kreatywności językowej oraz wzbogacania czynnego słownika dziecka.

7. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Proces czytania, rozumienie treści, strategie i rozwojowe modele czytania, sposoby rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

8. Początkowa nauka pisania: etapy kształtowania umiejętności i nawyków pisania. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów.

Szczegółowy opis zajęć:

1. Spotkanie organizacyjne, podział na grupy, wybór i omówienie zadań.

2. Omówienie treści polonistycznych z podstawy programowej oraz zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w tym zakresie, praca w grupach

3. Książka dla przedszkolaka. Prezentacja

4. Zajęcia hospitacyjne. Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego.

5. Prezentacja wyników ankiet, dyskusja i podsumowanie wyników

6. Test o okresach literackich

7. Praca w grupach. Wybór okresu literackiego i utworu. Propozycje wykorzystania utworu literackiego w przedszkolu – inspiracja do działań polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, plastycznych, fizycznych (ruchowych), społecznych.

8. Prezentacja

9. Test gramatyczny

10. Praca w grupach. Zabawne opowiadanie w tematyce czterech pór roku: 15 do 20 zdań: Wiosna z przewagą czasowników+ działania fizyczne (ruchowe), Lato: rzeczowników+ działania przyrodnicze, Jesień: przymiotników+ działania plastyczne, Zima: liczebników+ działania matematyczne.

11. Prezentacja

12. Test ortograficzny

13. Praca w grupach. Wybór ciekawych pomocy, rymowanek, zagadek, wierszy, które można wykorzystać w edukacji małego dziecka. Rebusy z każdą trudnością ortograficzną: rz/ż, h/ch, u/ó

14. Teatr i zabawy dramowe w przedszkolu z zaangażowaniem grupy – wykonanie pacynek, kostiumów, kukiełek + przedstawienie.

15. Zaliczenie: ocena przygotowanych prezentacji, zaangażowania i pracy w grupach, rozmowa kierowana pytaniami na temat treści realizowanych podczas zajęć, obecność na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, metodami problemowymi, gier dydaktycznych, mikronauczania, metodami aktywizującymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy i aktywności studenta podczas zajęć, ocena przygotowanych prac zaliczeniowych, ocena współpracy w grupie (zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów, prezentacja, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do opracowywanego tematu), ocena wypowiedzi ustnej

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla I DMPW - 1

nakład pracy studenta:

* obecność i aktywność podczas zaplanowanych zajęć - 30 godzin

* opracowywanie wybranych zagadnień i zadań w oparciu o analizę podanej literatury - 10 godzin

* zajęcia hospitacyjne i opracowanie wyników ankiety - 5 godzin

* przygotowanie prac zaliczeniowych: prezentacji, testów, zadań do opracowania, kart pracy, pomocy dydaktycznych i propozycji metodycznych - 15 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)