Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna i wychowawcza [PE-3F-PSW] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia społeczna i wychowawcza [PE-3F-PSW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45
sala 1027
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Grala
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciszke B. (2011 lub nowsze). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2. Aronson E., Wilson T. D. i Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

3. Myers D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wybrana literatura uzupełniająca:

1. Aronson E. red. (2005). Człowiek istota społeczna: wybór tekstów. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Crisp R. J. i Turner, R. N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Kofta M. i Szustrowa T. red. (2015). Złudzenia, które pozwalają żyć: szkice ze społecznej psychologii osobowości: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość: podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Leary M. (2003) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

6. Cialdini R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

7. Stephan W. G. i Stephan C. W. (2003). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

8. Tavris C. i Aronson E. (2008). Błądzą wszyscy (ale nie ja). Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Sopot: Smak Słowa.

9. Kurzban R. (2014). Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami: ewolucja i umysł modułowy. Warszawa: CeDeWu.

10. Haidt J. (2014). Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot: Smak Słowa.

Zakres tematów:

I. Przedstawienie i omówienie warunków zaliczenia oraz programu zajęć.

II. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Definicje. Podejścia teoretyczne. Psychologia społeczna a wartości.

III. Podstawy metodologii badań społeczno-psychologicznych: metody korelacyjna i eksperymentalna.

IV. Motywy społeczne: przynależność społeczna oraz sprawczość i kontrola.

V. Motywy społeczne, cz. 2: poznanie i zrozumienie oraz status i samoocena.

VI. Poznanie społeczne.

VII. Spostrzeganie społeczne.

VIII. 1. test wyboru [od tematyki II. zajęć („Wprowadzenie”) do tematyki VII. zajęć („Spostrzeganie społeczne”)].

Uprzedzenia.

IX. Postawy i zmiany postaw.

X. Dysonans poznawczy.

XI. Rozumienie siebie.

XII. Konformizm.

XIII. Agresja.

XIV. 2. test wyboru (od tematyki VIII. zajęć („Uprzedzenia”) do tematyki XIII. zajęć („Agresja”), czyli bez tematu „Moralność”).

Moralność.

XV. Zachowania prospołeczne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca uczestników z tekstem, mini-wykład prowadzącego, prezentacja multimedialna prowadzącego, filmiki edukacyjne, rozmowa kierowana, burza mózgów, dyskusja.

Formy pracy uczestników: indywidualna, grupowa.

Metody i kryteria oceniania:

1. *Opcjonalnie – "wejściówki":

• wejściówka – 1 pytanie testowe,

• ocenianie wejściówek:

o poprawna odpowiedź: + 1 punkt do łącznej punktacji z ćwiczeń,

o brak poprawnej odpowiedzi: -1 punkt od łącznej punktacji z ćwiczeń,

• liczba ewentualnych wejściówek – maksymalnie 3 zapowiedziane wejściówki w trakcie całego semestru.

2. TESTY WYBORU:

• I. test wyboru – 12 pytań (+ 3 pytania ekstra),

• II. test wyboru – 12 pytań (+ 3 pytania ekstra).

Pytania ekstra: pytania dodatkowe o wysokim stopniu trudności dające możliwość zdobycia większej ilości punktów.

Ćwiczenia – liczba punktów do zdobycia: 24 punkty (2 testy wyboru) + 6 punktów (6 pytań ekstra) i opcjonalnie + 3 punkty (3 wejściówki).

Zaliczenie ćwiczeń: minimum 12 punktów.

Uwaga: zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

3. Dodatki:

• + 1 ocena wyżej na egzaminie dla jednej osoby z grupy, która uzyska najwyższą liczbę punktów z ćwiczeń,

• + 0,5 oceny wyżej na egzaminie dla jednej osoby z grupy, która będzie druga na liście pod względem liczby uzyskanych na ćwiczeniach punktów.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II DZPE - EDC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)