Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS] Semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:40 - 13:15
sala 1208
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Grala
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stemplewska-Żakowicz K. i Krejtz K. red. (2005). Wywiad psychologiczny.

T. 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa: PTP PTP.

2. Stemplewska-Żakowicz K. i Krejtz K. red. (2005). Wywiad psychologiczny.

T. 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: PTP PTP.

3. Szustrowa T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. Skrypt dla studentów psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

4. McKay M., Davis M. i Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. McWilliams N. (2009). Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Stemplewska-Żakowicz K. (2011). Diagnoza psychologiczna: diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Briers S. (2011). Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce. Warszawa: Wyd. Edgard, seria wyd.: Samo Sedno.

4. Ellis A. (1998). Terapia krótkoterminowa: lepiej, głębiej, trwalej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Faber A. i Mazlish E. (2012). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

6. Lilienfeld S. O, Lynn S. J., Ruscio J. i Beyerstein B. L. (2011). Pięćdziesiąt wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa - Stare Groszki: Wyd. Cis.

7. Zabłocka-Żytka L., Hintze B., Sokołowska E. i Kluczyńska S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wyd. APS.

Zakres tematów:

I. Zajęcia organizacyjne: wprowadzenie w tematykę zajęć, przedstawienie sylabusa, krótkie omówienie treści przyszłych zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia oraz literatury przedmiotu.

II. Kontrakt.

III. Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja).

IV. Ciąg dalszy: Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja). Reguły budowania pytań ich sekwencje.

V. Obserwacja swobodna.

VI. Ciąg dalszy: obserwacja swobodna – ćwiczenia.

VII. Planowanie strategii wywiadu.

VIII. Planowanie tematyki wywiadu.

IX. Kontakt rzeczywisty a kontakt pozorny. Opór osoby badanej i techniki jego przezwyciężania.

X. Ciąg dalszy: Kontakt rzeczywisty a kontakt pozorny. Opór osoby badanej i techniki jego przezwyciężania (ćwiczenia).

XI. Porady dla początkujących diagnostów.

XII. Przeprowadzanie w sali zajęciowej własnych wywiadów (ćwiczenia) i przekazywanie informacji zwrotnych.

XIII. Ciąg dalszy: Przeprowadzanie w sali zajęciowej własnych wywiadów (ćwiczenia) i przekazywanie informacji zwrotnych. Oddanie prac zaliczeniowych.

XIV. Ciąg dalszy: Omówienie prac zaliczeniowych i test wiedzy.

XV. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca uczestników z tekstem, mini-wykład prowadzącego, prezentacja multimedialna prowadzącego, filmiki edukacyjne, rozmowa kierowana, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia umiejętności psychologicznych (wywiad i obserwacji), przeprowadzenie przez uczestników wywiadu psychologicznego, opis wywiadu (praca pisemna) i test wiedzy.

Formy pracy uczestników: indywidualna, grupowa.

Metody i kryteria oceniania:

1. *Opcjonalnie – wejściówki:

• wejściówka – 1 pytanie testowe,

• ocenianie wejściówek:

o poprawna odpowiedź: + 1 punkt do łącznej punktacji z testu wyboru,

o brak poprawnej odpowiedzi: -1 punkt od łącznej punktacji z testu wyboru,

• liczba ewentualnych wejściówek – maksymalnie 3 zapowiedziane wejściówki w trakcie całego semestru.

2. Praca zaliczeniowa (maksymalnie na ocenę dobrą):

- praca pisemna realizowana w parach (2 os.),

- przeprowadzenie wywiadu z jakąś osobą, która w swoim życiu chociaż jeden raz korzystała z usług psychologa (pomocy psychologicznej),

- uwaga: zachowanie pełnej anonimowości badanego (podstawowe informacje: wiek, płeć, wykształcenie, zawód),

- podstawowe obszary (minimum) do zdiagnozowania: a) rodzaj i siła motywacji (przyczyny) związanej z korzystaniem z pomocy psychologicznej, b) satysfakcja z pomocy psychologicznej, c) czynniki ułatwiające kontakt z psychologiem, d) czynniki utrudniające kontakt z psychologiem, e) zachowanie badanego podczas wywiadu,

- wywiad z osobą badaną: nagranie i transkrypcja wywiadu,

- zamieszczenie w pracy zaliczeniowej najważniejszych (według studentów) pytań do osoby diagnozowanej,

- opisanie generalnych wniosków odnoszących się do osoby diagnozowanej.

3. Test wyboru (na ocenę bardzo dobrą):

• test obejmujący 10 pytań – liczba poprawnych odpowiedzi powyżej 5 (50%) – ocena bardzo dobra.

Uwagi:

grupa warsztatowa dla II DMPY 1A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)