Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna [AK-0F-TEI] Semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 12

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologia informacyjna [AK-0F-TEI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:10 - 18:45
sala 3329 (komp.)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alicja Baum
Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowane przez prowadzącą, zamieszczane w MS TEAMS, w zespole (Pliki/Materiały z zajęć).

UWAGA! „Udostępnianie materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.”

Literatura dostępna w sylabusie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do Technologii Informacyjnej (sylabus przedmiotu, zasady zaliczenia, Platforma Microsoft i pakiet Office 365, środowisko komunikacji MS TEAMS)

2. Tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem obiektów graficznych dostępnych w Ms Word.

3. Dydaktyczna prezentacja multimedialna (Ms PowerPoint).

4. Program do tworzenia publikacji (Ms Publisher).

5. Tworzenie elektronicznych formularzy - ankiet (Ms Forms).

6. Tworzenie formularzy drukowanych - Ms Word.

7. Formatowanie długich dokumentów zawierających teksty i grafikę, przygotowanie do konstruowania prac naukowych z automatycznymi spisami, przypisami i bibliografią (praca licencjacka/magisterska) - Ms Word.

8. Analiza danych pochodzących z elektronicznych ankiet w programie Ms Excel.

9. Prawo autorskie. Portale tematyczne ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej.

Metody dydaktyczne:

Zgodne z sylabusem przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe (na ocenę):

- Ms Word (formatowanie pracy dyplomowej i tworzenie formularzy drukowanych).

Zaliczenie 6 ZADAŃ (bez oceny) wykonywanych na zajęciach i podczas pracy własnej (tematy 2-5 i 8-9).

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

Uwagi:

grupa warsztatowa dla I DMPW - 4A

Link do zespołu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA w aplikacji MS TEAMS:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)