Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna [AK-0F-TEI] Semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 11

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologia informacyjna [AK-0F-TEI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 17:10 - 18:45
sala 3329 (komp.)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Karolina Jabłońska
Literatura:

Instrukcje do zajęć i materiały pomocnicze udostępniane przez prowadzącą w Zespole MS Teams.

UWAGA! „Udostępnianie materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.”

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do Technologii Informacyjnej (zapoznanie z syllabusem, omówienie zasad zaliczenia, zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej, ogólne omówienie platformy i pakietu Office 365, w tym aplikacji MS Teams i poczty).

2. Wyszukiwanie i przeszukiwanie zasobów Internetu (sposoby zawężania wyszukiwania w popularnych przeglądarkach, narzędzia wyszukiwania Google (books, scholar, grafika), wyszukiwarki naukowe, naukowe bazy danych i portale - o charakterze tematycznym, popularnonaukowym i naukowym, rozróżnienie ww. źródeł, prawa autorskie do korzystania z zasobów internetowych).

3. Prezentacja multimedialna w MS Power Point - o charakterze liniowym i rozgwieżdżonym. Zastosowania w pracy dydaktycznej.

4. Formatowanie długich dokumentów w MS Word (tekst, grafika, wykresy, tabele, automatyczny spis treści, przypisy, nagłówek i stopka, bibliografia, praca z konspektem, formatowanie tekstu).

5. Tworzenie formularzy i innych pomocy dydaktycznych w programie MS Word (formularz, dyplom, karta pracy itp.).

6. Tworzenie formularza elektronicznego w aplikacji MS Forms.

7. Analiza danych w programie MS Excel (przygotowanie bazy danych z ankiety, podstawowe operacje matematyczne i statystyczne na zbiorze danych z ankiety, formy przedstawienia wyników - tabele, wykresy).

8. Projektowanie w MS Publisher (dostępne rodzaje projektów, zarys możliwości programu).

9. Aplikacja Canva (dostępne rodzaje projektów, dodatkowe narzędzia, zarys możliwości aplikacji).

Metody dydaktyczne:

Zgodnie z syllabusem przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny uzyskane za:

- autorski projekt ulotki w aplikacji Canva, spełniający zadane kryteria,

- autorską prezentację multimedialną, spełniającą zadane kryteria,

- grupowy projekt formularza ankiety z wykorzystaniem MS Forms (wraz z bazą danych),

- kolokwium w zakresie MS Excel,

- kolokwium w zakresie MS Word,

- autorski projekt stworzony w MS Publisher

Dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach.

Uwagi:

grupa warsztatowa dla I DMPW - 3A

Materiały dla grupy są udostępniane w Zespole w MS Teams. Kod Zespołu: zp5zwio

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)