Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 1 [PW-5F-MR1] Semestr zimowy 2022/2023
Seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe magisterskie - 1 [PW-5F-MR1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:10 - 18:45
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Anna Mikler-Chwastek
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bogdanowicz M. (1985), Metoda dobrego startu, WSiP, Warszawa

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1994), Metoda W. Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.

Bogdanowicz M., Okrzesik D. (2009), Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk

Borecka I.:Biblioterapia formą terapii pedagogicznej.-Wyd.2 uzup.- Wałbrzych: Wydaw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, 2008.

Brudnik E. (2002), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie cz2, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce

Folejewska R., Zarzycka I. (2005), Spróbujmy inaczej: metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa

Gordon E.: Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne, Warszawa 1997.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000), Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa

http://www.klanza.poznan.pl/metoda-klanzy/

Jąder – TabołM. (2015), Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Impuls, Kraków. KarbowniczekJ. (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Wydawnictwo

Kielar - Turska M. (1992), Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa

Affolter F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP.

Pietrzkiewicz (red.), O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kielce.

Baley S. (1962), Zachowanie się zwierząt i dzieci wobec przedmiotów ułożonych na podstawie [w:] Materiały do nauczania psychologii, seria II, t. 2b, red. L. Wołoszynowa, PZWS, Warszawa.

Borkowska M. (1998), Znaczenie wielozmysłowej stymulacji w rozwoju dziecka [w:] Warszawskie warsztaty neurologiczne. Materiafy wybrane 1996-1997, Wydawnic¬two Poradni Diagnostyki i Terapii Neurologicznej Polek, Warszawa.

Borkowska M., Wagh K. (2010), Integracja sensoryczna na co dzień, PZWL, Warszawa.

Chachulska T. (1999), Ręce matki. - ciało dziecka [w:] U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego, red. H. Olechnowicz, WSiP, Warszawa.

Dzierżanka-Wyszyńska A. (1972), Rozwój psychomotoryki małego dziecka. Kształtowanie nawyków posługiwania się przedmiotem codziennego użytku, PZWS, Warszawa.

Eichelberger W. (2001), Ciałko, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa

Eliot L. (2003), Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Froehlich A. (1998), Stymulacja od podstaw WSiP, Warszawa.

Hwang M. (2010). Metoda integracji sensorycznej w terapii małych dzieci niepełnosprawnych. [w:] Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo UMSC.

Kielin J. (2002), Rozwój manipulacji [w:] Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, red. J. Kielin, GWP, Gdańsk.

Knill Ch. (1997), Dotyk i komunikacja, Wydawnictwo Centrum Pomocy Psycholo-giczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.

Lisówna S., Niektóre zaburzenia chwytania i ruchów rąk małego dziecka, “Pediatria Polska" 1962, nr 1.

Lisówna S., Rozwój umiejętności chwytania w pierwszym roku życia dziecka [w:] Psychologia wychowawcza - materiały i konsultacje 1964, nr 1.

Maas V. F. (2007), Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Fundajca Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.

Maas V.F. (1998), Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, WSiP, Warszawa.

Mikler-Chwastek A, Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Kruk-Lasockiej J., Walewskiej J. praca zbiorowa pod redakcją(2010), Wspomaganie rozwoju dziecka u progu edukacji włączającej, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych

Krzyżewska J. (1998), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, AU OMEGA, Suwałki

Kwaśniewska M. (2009), Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecięcej, [w:]Dziecko sześcioletnie w szkole, red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska, WP ZNP, Kielce.

Kwiatkowska M. (1985), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa.

Minor E. (2009), Poznanie przez działanie. Gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka, Difin, Warszawa.

Ordon U. , (2008) hasło; Metody aktywizujące,[w:]Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia. Przedstawiciele. Literatura., red. A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, wyd. AJD, Częstochowa.

Piotrowska A. (2013), Jak rozumieć istotę wspierania aktywności własnej dziecka w wieku przedszkolnym?,[w:]Zajęcia wspierające rozwój dziecka w wieku 3-6 lat. Materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, koordynator projektu Otwarte Przedszkole M. A. Pleskot, MSCDN, Warszawa.

Rainka A., Taranko K. (2011), Spotkanie z dramą. Praktyczne zastosowania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk

Rau K., Ziętkiewicz E. (2000), Jak aktywizować uczniów „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji, Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P

Rychetsky K.:Kinezjologia edukacyjna w europejskiej perspektywie, Wrocław 2007.

Sherborbne W. (2012), Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa

Sikorska I. (2010), Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Smoczyńska- Nachtman U., Muzyka dla dzieci, WSiP, 1992.

Vopel K. W. (2009), Witajcie uszy!, JEDNOŚĆ, Kielce.

Wójcik E. (2000), Metody aktywizujące w pedagogice grup, RUBIKON, Kraków

Zacłona Z. (2010), Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz

Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.

Olechnowicz H. (1999), Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku, WSiP, Warszawa.

Olechnowicz H. (1999), Opanowanie świata rzeczy: tworzywa i zabawki [w:] U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego, red. H. Olechnowicz, WSiP, Warszawa.

Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, Warszawa.

Szuman S. (1967), Geneza przedmiotu - rzeczy w rozwoju spostrzeżeń dziecka [w:] Materiały do nauczania psychologii, seria II, t. 2b, red. L. Woloszynowa, PZWS, Warszawa.

Szuman S. (1985), Badania nad rozwojem i znaczeniem gestu wskazywania i ruchu rzucania za siebie oraz wykrzykników wskazujących i wyrazów stwierdzających nieobecność u dziecka [w:] Dzieła wybrane, t. l, red. M. Przełącznikowa, WSiP, Warszawa.

Wiśniewska M. (2014), Sensoryczny Bruno – historia chłopca z nadwrażliwością systemów zmysłowych, EMPIS, Warszawa.

Zakres tematów:

Praca z dzieckiem w przedszkolu.

Badanie preferencji dotykowych małych dzieci

Metody dydaktyczne:

metody asymilacji wiedzy

metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają kolejne etapy pracy nad dyplomem.

Uwagi:

grupa seminaryjna IV DMPW - dr Anna Mikler-Chwastek

ECTS 8

zajęcia: 60h

przygotowanie literatury 20h

prowadzenie badań 30h

pisanie pracy 100 h

metody asymilacji wiedzy

metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)