Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2021/2022
Lektorat, grupa nr 28

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 28 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 2105
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alicja Fiałek
Literatura:

Podręcznik kursowy Roadmap B2 Upper Intermediate wyd. Pearson

English Grammar in Use R. Murphy, Cambridge University Press

Vocabulary Games and Activities

Grammar S. Thornbury, Oxford University Press

English Grammar, Martinet

Bored? Games C. Fitzgerald, R. Lukasiak

Internet

Zakres tematów:

Materiał leksykalny: czasowniki występujące z przyimkami, zwroty opisujące stany emocjonalne, przymiotniki opisujące cechy charakteru, czasowniki opisujące zdrowy tryb życia, zwroty z czasownikiem get.

Zagadnienia gramatyczne: formułowanie różnego rodzaju pytań, czasy przeszłe, czasowniki used to, would, keep -ing, czasowniki w związkach wyrazowych, strona bierna, przymiotniki zakończone na -ed i -ing.

Funkcje językowe: rozpoczynanie i utrzymywanie rozmowy, opisywanie doświadczeń życiowych, przeprowadzanie wywiadu o cechach osobowości, aktywny wkład w dyskusję, rozpoznawanie przesady, dodawanie zainteresowania w opisie, rozumienie zasady przyczyna- skutek, zarys problemów związanych z pracą, polecanie, składanie i reagowanie na skargi/ reklamacje, formułowanie pytań i odpowiedzi nt. spraw osobistych, rozróżnianie stopnia formalności tekstu, rozróżnianie instrukcji pozytywnych i negatywnych.

Materiały autentyczne z internetu ukazujące zróżnicowanie języka angielskiego pod względem różnych akcentów / słownictwa.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna, rozwijanie wszystkich 4 sprawności językowych, tj. mówienia, czytania, pisania i słuchania.

Zajęcia mają na celu rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika podstawowego (Roadmap B2, Upper Intermediate, wyd. Pearson).

Doskonalone będą wypowiedzi pisemne i ustne związane z ww tematyką oraz tematyką poruszaną na zajęciach.

Doskonalenie słuchania i czytania ze źródeł internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć oraz praca domowa zadawana i sprawdzana na każdych zajęciach

Obowiązujące słownictwo do opanowania; sprawdzane ustnie na każdych zajęciach

Testy sprawdzające stopień opanowania materiału po każdym zakończonym rozdziale; wynik procentowy plus ocena w skali 2-5

Ćwiczenia na platformie internetowej

Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

Egzamin końcowy ustny i pisemny

Uwagi:

lektorat I rok

przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka

praca indywidualna, w parach i grupach

multimedialne techniki nauczania

ćwiczenia na Platformie Internetowej e-learning

Zajęcia lektoratowe z języka prowadzone są stacjonarnie do odwołania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)