Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2021/2022
Lektorat, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 2119
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Kożuchowska
Literatura:

Zajęcia odbywają się w oparciu o:

1. materiały podstawowe - podręcznik i książka ćwiczeń Roadmap B2, wyd. Pearson;

2. materiały dodatkowe - Grammarway, wyd. Express Publishing, English Grammar in Use, wyd. Cambridge, My GrammarLab, wyd. Pearson, English Vocabulary in Use, wyd. Cambridge, Psychology Vocabulary in Use, wyd. Poltext;

3. Internet - www.engvid.com, en.islcollective.com, breakingnewsenglish.com, OneStopEnglish (Macmillan), ćwiczenia na platformie APS e-learning oraz ePanel Pearson;

4. materiały własne nauczyciela (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz tekstowe)

Zakres tematów:

Rozdział 1a

Słownictwo - czasowniki + przyimki:

- dyskusja na temat rozmów z nieznajomymi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie opinii,

- rozumienie tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji, rozmowa na temat treści, wyrażanie i uzasadnianie opinii, stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- ćwiczenia leksykalne - czasowniki + przyimki.

Gramatyka - różne rodzaje pytań - ogólne, szczegółowe, o podmiot, o dopełnienie, z przyimkami, pośrednie:

- ćwiczenia gramatyczne - pytania,

- rozumienie tekstu słuchanego i wyszukiwanie konkretnej informacji, rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy z nieznajomym.

Rozdział 1b

Słownictwo - emocje:

- rozmowa na temat udzielania rad i najlepszej rady, jaką otrzymaliśmy,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji, wyrażanie opinii na temat treści nagrania,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- ćwiczenia leksykalne - emocje.

Gramatyka - czasy Past Simple i Past Continuous; konstrukcje used to, would, keep doing:

- ćwiczenia gramatyczne - czasy Past Simple i Continuous, konstrukcje used to, would i keep doing,

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji,

- rozmowa na temat wydarzeń z przeszłości, opisywanie zwyczajów, relacjonowanie wydarzeń, wyrażanie i uzasadnianie opinii,

- rozmowa na temat ważnej lekcji życiowej, wyrażanie i uzasadnianie opinii.

Rozdział 1c

Słownictwo - cechy charakteru:

- rozmowa na temat fotografii - opis wyglądu, wyrażanie pewności, przypuszczenia, możliwości, wyrażanie i uzasadnianie opinii,

- rozmowa na temat związku wyglądu z osobowością, podawanie ważnych cech charakteru, zmiany charakteru, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji,

- rozumienie tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat cech charakteru.

Słownictwo - kolokacje czasownik + rzeczownik:

- ćwiczenia leksykalne - kolokacje,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- tworzenie kwestionariusza cech charakteru, uzyskiwanie i przekazywanie informacji.

Rozdział 1d

Słownictwo - zdrowy styl życia, zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą, dopytywanie, komentowanie wypowiedzi, wyrażanie i uzasadnianie opinii:

- wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zdrowego stylu życia,

- ćwiczenia leksykalne,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- dyskusja na wybrany temat - wyrażanie i uzasadnianie opinii, zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą, dopytywanie i komentowanie wypowiedzi.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z Rozdziału 1.

Rozdział 2a

Słownictwo - wyrażenia z czasownikiem get:

- rozmowa na temat korzystania z mediów społecznościowych, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości,

- rozumienie tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- rozumienie tekstu słuchanego, wyszukiwanie określonych informacji,

- stosowanie strategii komunikacyjnych - domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu,

- ćwiczenia leksykalne - wyrażenia z get.

Gramatyka - czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous;

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji,

- ćwiczenia gramatyczne - czasy Present Perfect Simple i Continuous,

- przeprowadzanie wywiadu - uzyskiwanie i udzielanie informacji, opowiadanie o doświadczeniach i planach na przyszłość, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności , przypuszczenia.

Rozdział 2b

Słownictwo - czyn społeczny:

- rozmowa na temat bycia nastolatkiem, wyrażanie i uzasadnianie opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opowiadanie o doświadczeniu,

- ćwiczenia leksykalne - czyn społeczny,

- rozumienie tekstu pisanego - wyszukiwanie określonych informacji, wyrażanie pewności, przypuszczenia na temat treści tekstu,

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji.

Gramatyka - strona bierna:

- ćwiczenia gramatyczne - strona bierna,

- rozumienie tekstu słuchanego - wyszukiwanie określonych informacji,

- rozmowa na temat problemów dzisiejszych szkół i sposobów ich rozwiązania,

wyrażanie i uzasadnianie opinii, opowiadanie o doświadczeniu, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, udzielanie rad

Metody dydaktyczne:

1. Metoda komunikacyjna - przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka (praca w parach i grupach),

2. Metoda podająca - wyjaśnienie, mini-wykład pogadanka,

3. Metoda problemowa - burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, wykład problemowy,

4. Metoda praktyczna - ćwiczenia przedmiotowe,

5. Multimedialne techniki nauczania - ćwiczenia na platformie e-learningowej, samodzielna praca w oparciu o lekcje video.

6. Techniki egzaminacyjne ułatwiające rozumienie tekstu oraz materiałów audio.

7. Możliwość zgłaszania pytań i uwag poprzez kontakt mailowy oraz wyjaśnianie kwestii problematycznych związanych z zagadnieniami kursu za pośrednictwem aplikacji Teams w trakcie konsultacji.

8. Zajęcia prowadzone stacjonarnie lub w trybie synchronicznym z wykorzystaniem MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie toku nauki student poddawany jest systematycznej ocenie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Sposoby oceniania to:

• testy sprawdzające stopień opanowania słownictwa, gramatyki, umiejętności słuchania i czytania w języku obcym;

• ukończenie wskazanych kursów na platformie e-learning APS z wynikiem min.70%

• aktywność podczas zajęć (praca domowe, karty pracy, dłuższe wypowiedzi na określony wcześniej temat)

• elementem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest również frekwencja

Uwagi:

lektorat I rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)