Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski PC-POL
Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język polski PC-POL
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 10:35
sala 1209/1210
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Literatura:

Literatura dodatkowa:

Kurek, H.Polszczyzna mówiona inteligencji. Kraków, 2008.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. kraków, 2000

Zakres tematów:

1. Znaczenie wiedzy o języku. Język jako narzędzie porozumiewania się. Definicja języka w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Podsystemy języka. Język polski wśród narodów słowiańskich.

2. Kultura języka jako niezbędny składnik kultury bycia. Pojęcie normy językowej i błędu językowego. System języka a norma językowa. Kryteria oceny poprawności innowacji językowych. Rodzaje błędów językowych. Redakcja tekstów i poprawa tekstów z różnymi rodzajami błędów językowych.

3. Repetytorium wiadomości z zakresu fonetyki - fonetyka jako nauka o głoskach, głoska a fonem, głoska a litera, narządy mowy i ich funkcje, analiza fonetyczna wyrazów, samogłoski a spółgłoski, klasyfikacja spółgłosek i samogłosek, sylaba - czyli zgłoska, akcent w języku polskim, upodobnienia pod względem dźwięczności i miejsca artykulacji, zasady ortografii polskiej.

4. Repetytorium wiadomości z zakresu fleksji i słowotwórstwa - kryteria podziału wyrazów na części mowy, części mowy odmienne i nieodmienne, deklinacja a koniugacja, podstawowe środki słowotwórcze w języku polskim - derywacja i kompozycja, rodzaje formantów,tendencje słowotwórcze w języku polskim.

5. Repetytorium wiadomości z zakresu składni - składnia jako nauka o budowie wypowiedzeń, związki składniowe, części mowy a części zdania, analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych, złożonych dwukrotnie i wielokrotnie.

6. Frazeologia jako nauka o związkach frazeologicznych - wyrażenia, zwroty, frazy, pleonazmy, tautologie, kontaminacje, najczęstsze błędy frazeologiczne, źródła frazeologizmów, wyjaśnianie znaczeń frazeologicznych kodów kulturowych.

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, metody podające,metody aktywizujące, mikronauczanie

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

Metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, metody podające,metody aktywizujące, mikronauczanie.

STUDENT ZALICZA PRZEDMIOT NA PODSTAWIE:

1. Obecności na wymaganej liczbie zajęć i aktywności na zajęciach.

2. Zaliczenia pracy (eseju) na temat znaczenia języka i wiedzy o języku w kulturze oraz w życiu jednostek i narodów.

Praca będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:

1. Zgodność pracy z tematem.

2. Zakres wyczerpania tematu.

3. Poprawność merytoryczna, językowa i stylistyczna.

4. Umiejętność wykorzystania zalecanej literatury bądź trafny dobór literatury wskazanej przez autora.

5. Oryginalność ujęcia tematu.

Uwagi:

gr ćw. I DMPC 10

METODY KSZTAŁCENIA

Metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, metody podające,metody aktywizujące, mikronauczanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.