Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy 51-0F-ANG1-B2
Semestr zimowy 2021/2022
Lektorat, grupa nr 14

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy 51-0F-ANG1-B2
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 10:15 - 11:45
sala 2122
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Rączka
Literatura:

Podręcznik obowiązkowy "Roadmap" B2 with Online Practice workbook and resources

Materiały własne wykładowcy (wykłady z ćwiczeniami wysyłane przez Teams lub Forms)

'English Vocabulary in Use' by Murphy wyd. Cambridge

'English Grammar in Use' by Murphy wyd. Cambridge

'Repetytorium. Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami' Anna Treger wyd. Lingo języki nieobce

'Język angielski gramatyka (budowa, użycie, ćwiczenia z kluczem)' Bogusław Solecki wyd. Kram

'Wielka gramatyka języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych. Teoria, przykłady, ćwiczenia' Aleksandra Borowska wyd. Edgar

'Język angielski. Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne.' Maciej Matasek wyd. Handybooks

'Grammarway 3' Jenny Dooley, Virginia Evans

Zakres tematów:

Rozdział 1a

Słownictwo - czasowniki + przyimki:

- dyskusja na temat rozmów z nieznajomymi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie opinii,

Gramatyka - różne rodzaje pytań - ogólne, szczegółowe, o podmiot, o dopełnienie, z przyimkami, pośrednie:

- rozumienie tekstu słuchanego i wyszukiwanie konkretnej informacji, rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy z nieznajomym.

Rozdział 1b

Słownictwo - emocje

Gramatyka - czasy Past Simple i Past Continuous; konstrukcje used to, would, keep doing:

Rozdział 1c

Słownictwo - cechy charakteru

Słownictwo - kolokacje czasownik + rzeczownik:.

Rozdział 1d

Słownictwo - zdrowy styl życia, zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą, dopytywanie, komentowanie wypowiedzi, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z Rozdziału 1.

Rozdział 2a

Słownictwo - wyrażenia z czasownikiem get

Gramatyka - czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous;

Rozdział 2b

Słownictwo - czyn społeczny:

Gramatyka - strona bierna:

wyrażanie i uzasadnianie opinii, opowiadanie o doświadczeniu, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, udzielanie rad

Rozdział 2c

Słownictwo-- wyrażenia dotyczące skarg i zażaleń, powody skarg.

Gramatyka- przymiotniki z końcówką -ed i -ing oraz wyjątki.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna:

- przygotowanie studentów do komunikacji językowej

Metoda podająca:

-wyjaśnienie, mini-wykład, pogadanka

Metoda problemowa:

- burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, wykład problemowy

Metoda praktyczna:

- ćwiczenia przedmiotowe

Multimedialne techniki nauczania:

- ćwiczenia na platformie e-learningowej

Praca w grupach lub parach na osobnych kanałach na platformie Teams (w przypadku nauki zdalnej)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- testy cząstkowe

- testy zaliczeniowe

- ukończenie wskazanych kursów na platformie e-learning APS z wynikiem minimum 60%

- wypowiedzi pisemne (praca domowa, karty pracy)- w terminie

-ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć)

Uwagi:

lektorat I rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.