Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) [20-3P-PKL2] Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) [20-3P-PKL2]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Ln] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie zależnie od placówki, w której realizowane będą praktyki.

Zakres tematów:

ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

1. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną

2. Wykorzystanie przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej, tzn. metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej jednostki oferującej pomoc psychologiczną.

3. Poznanie stosowanych przez psychologów sposobów prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat:

-specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami

-sposobów przeprowadzenia wywiadów z klientami wyżej wymienionych placówek

-sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem.

-skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do sytuacji życiowej pacjenta/ klienta.

4. Przejawianie samodzielności i inicjatywy w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Metody dydaktyczne:

1. Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10x8 godzin).

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta. On też w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, bądź innych narzędzi charakterystycznych dla wybranej placówki.

3.Studenci:

-opracują wspólnie z psychologiem plan pobytu w ośrodku;

-sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-5, w ramach punktu II i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

4.Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Metody i kryteria oceniania:

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1.Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk”, dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów (prawidłowo uzupełnionych) oraz przygotowanie pracy pisemnej na podstawie odbytych praktyk i stanowiąca opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod. .

2.Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do „Karty praktykanta APS” zakładowy opiekun praktyk. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a.umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

b.umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

c.przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

d.prowadzenia dokumentacji

3.Podstawą zaliczenia praktyki jest: akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni dokumentacji wstępnej, Karty praktykanta, Sprawozdania, Opisu stosowanych metod/ studium przypadku oraz rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk

4.Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk nie później niż w tydzień po ich zakończeniu. Nie później jednak niż 2 tygodnie przed końcem semestru.

Uwagi:

praktyka dla gr.ćwiczeniowej IV ZM/PY-PKL2

Link do zespołu Teams - dr Gawrych 2021/2022:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aRkv3JSEe2PopoPTyIp7Nsv-jQjTG0_HwKVno4iKps8o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=05e03d91-9b33-4de1-9181-30a218d31834&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Najbliższe spotkanie z opiekunem praktyk przewidziane jest 26.02. - informacja o godzinie zostanie przekazana mailowo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)