Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka [PY-5F-PRC] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia rozwoju człowieka [PY-5F-PRC]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 3526/3527
Budynek z aulami C jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3413
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Iwona Omelańczuk
Literatura:

1) okres prenatalny

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 6, str 147-170) vs Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 3, str. 119-159)

2) okres noworodkowy, niemowlęcy i proniemowlęcy

• Brzezińska, A.I. (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 4, str. 67-93)

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 6 str. 235-247)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 7, str 172-200)

3) średnie i późne dzieciństwo

• Frith, U., (2008). Autyzm. wyjaśnienie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (r 5 str. 105-127)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 8, str 202-259)

4) adolescencja

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 6, str. 257-265; rozdział 13, str. 558-568)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 10, str 259-287)

5) wczesna dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 11, str 287-312)

6) średnia dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 12, str 312-326)

7) późna dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 13, str 326-347)

Zakres tematów:

1) Rozwój człowieka w okresie prenatalnym i noworodkowym

2) Rozwój człowieka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

3) Rozwój człowieka w okresie średniego i późnego dzieciństwa

4) Rozwój człowieka w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

5) Rozwój człowieka w okresie średniej i późnej dorosłości

Metody dydaktyczne:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna

- filmy edukacyjne

- metody problemowe

- metody projektowe

Metody i kryteria oceniania:

wykonywanie zadań w trakcie zajęć

przygotowanie projektu grupowego

kolokwium

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa II ZM/PY 2

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 15h

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

UMIEJĘTNOŚCI:

- gra dydaktyczna

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

Link do zespołu na teamach

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOaoaRVvlv8c2wBXCLxx0d-0ROkSMqBTZy4NqXicKR0I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4af36d2b-34ed-4d0d-9a99-a368a0e80638&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)