Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [PC-5F-PDK] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [PC-5F-PDK]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Zn] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 18:15 - 19:50
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 60
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,

2.Cierpiałkowska, L., Sęk ,H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, s.21 – 100. 305 – 320, 347 – 364, 453- 473.

3. Obuchowska, I. (2005). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. [w:] H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna. T2.(s.25 - 46). Warszawa: PWN.

Dodatkowa:

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – specyfika psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, podstawowe pojęcia (norma i patologia, zdrowie psychiczne, zaburzenia/problemy psychiczne, jakość życia).

2. Prawidłowy a nieprawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży (zadania rozwojowe, czynniki ryzyka, czynniki ochronne)

3. Środowisko rodzinne i rówieśnicze a funkcjonowanie dziecka - czynniki ryzyka i czynniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka.

4. Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (zróżnicowane modele zaburzeń, czynniki usposabiające, sprawcze i patoplastyczne).

5. Elementy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży.

6.Środowisko rodzinne i rówieśnicze a funkcjonowanie dziecka - czynniki ryzyka i czynniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka.

7. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego: zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia behawioralne.

8. Pomoc psychologiczna wobec dzieci i rodzin.

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

elementy wykładu problemowego

studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - test wyboru (próg zaliczenia 60%+1pkt.)

Uwagi:

gr.wykładowa II ZM/PC

W sytuacji kwarantanny/ studiów zdalnych- praca via Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aI2U3vTzAphz_BBbBJvODuFSOCin895FTJlGTZFkhyEM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c91597f-9719-4951-965c-1d9a69423de1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)