Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży EP-3S-EPM
Semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży EP-3S-EPM
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:50 - 10:35
sala 1073/1074
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Hryniewicka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T. III, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005) Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN (wybrane zagadnienia).

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. DC: 0-3 (2013). Opisy kliniczne dzieci i ich rodzin. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Fundament”.

3. Hammen C. (2004). Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

4. Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Reference (2015). Wrocław: Edra Urban & Partner.

5. Rachman S. (2005). Zaburzenia lękowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

6. Cierpiałkowska L. (2011). Psychopatologia. Warszawa; Wyd. Naukowe "Scholar".

Zakres tematów:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Metody dydaktyczne:

wykład kursowy, prezentacja multimedialna, studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmujący materiał realizowany zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych.

Uwagi:

gr wykładowa dla II DZEP-ATM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.