Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa PE-2F-AKU
Semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologia kulturowa PE-2F-AKU
Zajęcia Semestr letni 2021/2022 (2021L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:40 - 13:15
sala 1207
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Literatura:

Aries Ph. (2010) Historia dzieciństwa, ALETHEIA, Warszawa 2010

Barnard A., Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Deliege R., Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KRAKÓW 2012

Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, IMPULS, Kraków 2008.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, TAiWPN Universitas, Kraków 2007

Krawczak E., Antropologia kulturowa , Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

Nowicka E., Głowacka-Grejper M. (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2008

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.

Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, NOMOS, Kraków 2001.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 20

Wiedza o kulturze. Antropologia kultury, zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Godlewski G., Kolankiewicz L., Mencwel A., Rodak P., Warszawa 2005.

Zakres tematów:

Próba sformułowania definicji antropologii jako nauki i jej charakterystyka. Podstawowe pojęcia i terminy (kultura, człowiek). Perspektywy

antropologii kulturowej oraz cechy i kategorie kultury. Kultura a antropogeneza. Geneza antropologii/antropologii kulturowej. Starożytność,

Rzym, Średniowiecze, Epoka wielkich odkryć, Renesans, Rewolucja naukowa. Współczesne znaczenie antropologii i jej główne obszary

zainteresowań. Badanie kultury - metody badań antropologicznych. Przykłady klasycznych oraz współczesnych badań antropologicznych.

Słownik najważniejszych terminów antropologicznych (m.in. akulturacja, zapóźnienie kulturowe, dyfuzja kulturowa, etnocentryzm,

tożsamość kulturowa). Prezentacja wybranych orientacji teoretycznych w antropologii: ewolucjonizm i dyfuzjonizm antropologiczny.

Prezentacja wybranych orientacji teoretycznych w antropologii: Funkcjonalizm i strukturalizm antropologiczny. Prezentacja wybranych

orientacji teoretycznych w antropologii: psychokulturalizm (etnopsychologizm). Antropologiczne badanie religii. Sacrum, profanum, mit,

rytuał. Miejsce i rola praktyk religijnych w różnych kulturach. Pierwotne formy religii. Klasyfikacja religii współczesnych. Synkretyzm

religijny. Elementy wierzeń Prasłowian. Rasa i etniczność – perspektywa antropologiczna. Rasowość a antropometria. Grupy etniczne i

etnogeneza. Rasizm jako problem społeczny. Popkulturowe ramy konstruowania tożsamości. Globalizm i popkultura w perspektywie

antropologicznej. Kultura lokalna a globalizacja kulturowa. Konsumpcjonizm. Antropologia wobec wyzwań współczesności.

Antropologia kultury i literatury w kontekstach pedagogicznych

Antropologia literatury

Metody dydaktyczne:

Wykład - metoda podająca, prezentacja multimedialna. Dyskurs

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Pytania opisowe. Z trzech pytań zdający odpowiada na dwa.

Esej na temat antropologii kulturowej w kontekstach pedagogicznych. Egzamin obejmuje materiał z wykładu. Oceniany jest stopień znajomości materiału i umiejętność jego prezentacji.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student za pełne rozwinięcie tematów i wykazanie się pogłębionym zrozumieniem zagadnienia. Ocenę

dobrą, gdy przedstawia najistotniejsze aspekty zagadnień nie wszystkie z rozwijając ich w sposób pełny i wyczerpujący. Ocenę

dostateczną za prezentację podstawowych zagadnień związanych z tematami. Ocenę niedostateczną otrzymuje student nie prezentujący

podstawowej wiedzy na wybrane tematy i popełniający błędy rzeczowe.

Uwagi:

gr ćw II DUPE-PKM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.