Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych z elementami statystyki [PC-2F-MSS] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań społecznych z elementami statystyki [PC-2F-MSS]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022 [2021Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:05 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Korko
Literatura:

Polecana literatura:

Bąk, J. (2020). Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? Wydawnictwo W.A.B.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badawczych w naukach społecznych

2. Procedura postępowania badawczego

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- określenie schematu badawczego (eksperymentalny, quasi-eksperymentalny, korelacyjny; między osobami i wewnątrz osób)

- ustalenie liczby i sposobu pomiaru zmiennych zależnych i niezależnych

- próba a populacja – metody doboru próby badawczej

- opis i prezentacja danych (tabele, wykresy i statystyki opisowe)

3. Podstawowe metody opisu statystycznego

3.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje zmiennych (cech): jakościowe i ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje miar statystycznych: miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu, miary współzależności

3.2. Miary tendencji centralnej

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe i ilorazowe (średnia arytmetyczna)

3.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp)

- skale przedziałowe i ilorazowe (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności)

3.4. Miary kształtu rozkładu

- skośność

- kurtoza

3.5. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe i ilorazowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

Metody dydaktyczne:

• wspólne rozwiązywanie zadań na tablicy

• Praca ze zbiorem danych autentycznych (dane zebrane przez studentów w oparciu o ankietę i/lub eksperyment)

• Praca ze zbiorem danych fikcyjnych

• zadania w grupach

• Quizy np. poprzez aplikację kahoot

• Praca z programem statystycznym SPSS

• Filmiki instruktażowe do pracy z SPSS

Metody i kryteria oceniania:

- min. 51% z prac domowych i kolokwiów na ćwiczeniach oraz zaliczenie kursu E-learning (opis statystyczny)

- prace domowe

- kolokwia

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa I ZU/PC ERI 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)