Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje resocjalizacji PC-2S-WKR
Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne koncepcje resocjalizacji PC-2S-WKR
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:30 - 15:05
sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-12-15 13:30 : 15:05 sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2021-12-22 13:30 : 15:05 sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2022-01-05 13:30 : 15:05 sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2022-01-12 13:30 : 15:05 sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2022-01-19 13:30 : 15:05 sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Nawrocka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006

I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, WSPR-APS, Warszawa 2007

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. 8 zmienione i rozszerzone, APS, Warszawa 2008.

B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Cz. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978

O. Lipkowski, Resocjalizacja, WSiP, Warszawa 1987

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

1. Idea probacji jako sprawiedliwości naprawczej.

2. System Dozoru Elektronicznego jako alternatywa dla wykonywania kary pozbawienia wolności.

3. Mediacje w sprawach karnych.

4. Rodzinne domy terapeutyczne jako propozycja systemu opieki i wychowania osób nieprzystosowanych społecznie.

5. Sposoby zabezpieczenia społeczeństwa przed przestępcami seksualnymi. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw seksualnych.

6. Terapia sprawców przemocy seksualnej.

7. Środowiskowe hostele kontynuacją procesu resocjalizacji.

8. Postępowanie z przestępcami chorymi psychicznie. Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

9. Nowelizacja kodeksu karnego z 13.07.2017r.

10. Nowoczesne rozwiązania w resocjalizacji więźniów w wybranych państwach w Europie.

11. Alternatywne metody terapii i resocjalizacji w pracy środowiskowej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie i zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym.

12. Terapia osób uzależnionych tymczasowo aresztowanych i odbywających karę pozbawienia wolności.

13. Resocjalizacja poprzez aktywizację zawodową skazanych. Program "Praca dla więźniów" realizowany przez Służbę Więzienną i Ministerstwo Sprawiedliwości, wspierający readaptację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, film, metoda problemowa, praca w grupie, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność studenta na zajęciach

- ocena umiejętności weryfikacji i zastosowania odpowiednich teorii oddziaływań resocjalizacyjnych do aktualnych potrzeb i sytuacji wychowanków

- sprawdzenie umiejętności dokonania analizy współczesnych koncepcji resocjalizacji

- sprawdzenie zrozumienia współczesnych teorii i paradygmatów resocjalizacji

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla I DUPC-PRPo 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.