Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomocy psychologicznej - 2 [PY-5F-MP2] Semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody pomocy psychologicznej - 2 [PY-5F-MP2]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 3630
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Literatura:

Dla grup mgr Chotkowskiej

Golińska L., Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWP, Gdańsk 2004.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Wyd. Salwator, Kraków 2006.

Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Wyd. KUL, Lublin 2005.

Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Dla grup dr Gawrych:

Literatura obowiązkowa:

1.Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 681-734.

2.Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

3.Kubacka-Jasiecka, D., Budyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4.Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V, Lew-Starowicz Z. (2017). Seksuologia. Warszawa:PZWL.

Literatura uzupełniająca:

1.Shepherd, G.(1999). Rehabilitacja w psychiatrii. Pruszków: Towarzystwo Amici di Tworki.

2.Goldenberg H, Goldenberg I.(2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ

3.Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP.

4.Gałkowski, T. i Pisula, E. (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

5.Linley, P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6.Pilecka, B. (2005). Kryzys psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7.Brzeziński, J., Chyrowicz, Poznaniak W., Toeplitz -Winiewska, M. ( 2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Scholar.

8.Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakres tematów:

Dla grup mgr Chotkowskiej

- wprowadzenie do problematyki uzależnień behawioralnych

- podział na uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji

- uzależnienia behawioralne a uzależnienia obsesyjno-kompulsyjne

- analiza studiów przypadku

- projektowanie zajęć profilaktycznych

- pomoc psychologiczna w przypadku uzależnień behawioralnych

- analiza studiów przypadku

- diagnoza uzależnień behawioralnych - narzędzia

Dla grup dr Gawrych:

1.Wprowadzenie, pomoc profesjonalna a pomoc nieprofesjonalna – dylematy i zagrożenia. Wymiar etyczny pomocy psychologicznej.

2.Metody pomagania i umiejętności pomagania – systematyzacja. Pomaganie jednostkom a pomaganie parom/ rodzinom.

3.Metody pomocy psychologicznej dla par i rodzin (1): poradnictwo, psychoedukacja prewencja dla rodzin w sytuacji kryzysu normatywnego.

4.Metody pomocy psychologicznej dla par i rodzin (2): Oddziaływania interwencyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne dla rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego.

5.Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (1): psychoedukacja i promocja zdrowia seksualnego.

6.Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (2): poradnictwo w problemach psychoseksualnych.

7.Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (3): elementy interwencji kryzysowej i psychoterapii w zaburzeniach seksualnych.

Metody dydaktyczne:

- mini wykłady

- analiza studiów przypadku

- dyskusje

- prace w grupach

- analiza materiału filmowego

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa – scenariusz zajęć psychoedukacyjnych z wybranego obszaru tematycznego dla wybranej grupy odbiorców

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 1

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla III DMPY-SPS 1

Nakład pracy studentów:

- praca na zajęciach - 15h

- praca własna, prace domowe, czytanie literatury - 15h

Link do Teams - zajęcia dr Gawrych:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3akoZIdZMOSRgIh6KZ8S8E5GS0fCdq-TQ32ysiWW6cQxU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=59136e16-e592-4c51-9152-c79a4b95b9be&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)