Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG1-B2] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG1-B2]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Zn] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Wiśniewska
Literatura:

Roadmap B2 Pearson with Online Practice (My English Lab): podręcznik i ćwiczenia, materiały gramatyczne My English Lab, materiały własne i internetowe. Artykuły prasowe powiązane tematycznie.

Zakres tematów:

Formy gramatyczne: tworzenie pytań, użycie czasowników posiłkowych, past simple, past continuous, “would” and “used to” for past habits, kolokacje verb + noun, present perfect simple, present perfect continuous, strona bierna, przymiotniki: - ed/-ing adjectives .

Słownictwo: wyrażenia przyimkowe, przymiotniki opisujące charakter/ osobowość, czasowniki opisujące zdrowy styl życia, zwroty i wyrażenia opisujące emocje, wyrażenia z ‘get’’, ‘so’ + adjectives, idiomy i zwroty w udzielaniu rad i zaleceń, common complaints (skargi i zażalenia).

Funkcje: rozpoczynanie i kontynuowanie rozmowy, opisywanie przeszłych zdarzeń i doświadczeń, przeprowadzanie wywiadu, efektywna komunikacja w dyskusji, streszczanie i opisywanie problemu, składanie skarg i zażaleń, udzielanie rad, rekomendacji, poleceń i zalecanie działania .

Rozwijanie rozumienia ze słuchu: język potoczny w dialogach, formy wyrażania przesady (recognising exaggeration ), uzupełnianie i tworzenie dialogów.

Rozumienie tekstu: analiza wyników ankiety, porównywanie danych, rozumienie zależności przyczynowo-skutkowych - użycie due to, thanks to, as a result, consequently.

Kształcenie umiejętności pisania: szczegółowy opis miejsca lub sytuacji, strategie uatrakcyjniania opisu i zaciekawienia czytelnika (adding interest to a description).

Materiały ćwiczeniowe My English Lab: ćwiczenia gramatyczne na formy czasownikowe w pytaniach, czasy przeszłe i kolokacje, ćwiczenia rozwijające słownictwo oraz słuchanie i czytanie tekstu ze zrozumieniem (reading and listening comprehension tasks)

Metody dydaktyczne:

Na czas edukacji zdalnej prowadzenie pracy i monitorowanie zadań przez studentów na platformie MS Teams: udostępnianie studentom i omawianie online w czasie rzeczywistym prezentacji gramatycznych, wyjaśnianie i ćwiczenie słownictwa, prezentacja materiałów elektronicznych, materiałów typu photocopiable do opracowania.

Wspólne odsłuchiwanie i omawianie treści typu listening comprehension, czytanie tekstów oraz odpowiadanie na pytania, prawda/fałsz, dyskusja w grupach.

Krótkie wypowiedzi studentów i prezentacje audio na zadane tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Na czas edukacji zdalnej oceniane są: aktywny udział w zajęciach, zabieranie głosu (audio lub chat), zadania pisemne, testy gramatyczno-leksykalne i zadania MS Forms oraz praca na platformie e-learning APS.

Uwagi:

gr. lektoratowa z j. angielskiego dla I ZZ/PE; I ZM/PW - mgr B. Wiśniewska

link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0164cee2feb24ec185a3da6a97a55e4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=17fa02ec-56c3-4596-8c4e-825e605edc82&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)