Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Umiejętności psychologiczne [PY-5F-UPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:30 - 15:05
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Filip Rola
Literatura:

iteratura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Literatura uzupełniająca:

Stemplewska – Żakowicz, K. (2008). Umiejętności. Praktyczne i interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu w: Diagnoza Psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP, str 177-193 i 199-209

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja).

2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami o różnej charakterystyce psychologicznej (ćwiczenia).

3. Analiza zasad prowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu. Planowanie tematyki i struktury własnego wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ewentualnie. wprowadzanych pomocy).

4. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy (faza początkowa: nawiązanie kontaktu, kontrakt; faza główna: proces zdobywania informacji, dynamika podejmowanych tematów; faza końcowa: obniżenie napięcia, ew. informacje zwrotne, podziękowanie, rozwiązanie kontraktu).

5. Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (rozmowy psychologicznej). Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą i sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Metody dydaktyczne:

dyskusje dydaktyczne, ćwiczenia w małych grupach, analiza przygotowanego materiału, prezentacja multimedialna, analiza materiału filmowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową będą się składały :

- wykonanie pracy dotyczącej parafrazowania, klaryfikowania i odzwierciedlania

- wykonanie pracy "Przeformułowanie pytań"

- wykonanie pracy "Zdalne trójki"

-wykonanie Planu wywiadu

- przeprowadzenie rozmowy psychologicznej (termin przesłania nagrania wraz z transkrypcją to 10.12)

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DMPY 2A

link do zespołu w TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae60afa460da94d5581ee9248d0a6f3ba%40thread.tacv2/conversations?groupId=c58c6a66-584e-4a17-8f7a-922135139332&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)