Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka [AK-0F-ETY] Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka [AK-0F-ETY]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Iwona Stachowska
Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams oraz poczty USOS:

1. I. Lazarii-Pawłowska, "Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych,

2. Arystoteles, "Etyka nikomachejska", rozdz. 1,2, różne wydania.

3. I. Kant, "Uzasadnienie metafizyki moralności", Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11-19, 30-49.

4. J.S. Mill, "Utylitaryzm", PWN, Warszawa 2006, rozdz. II, s. 9-35.

5. H. Jonas, "Zasada odpowiedzialności", Kraków 1996, s. 58-77.

6. P. Singer, "Etyka praktyczna", rozdz. 7, s. 170-208, różne wydania.

7. M. Środa, "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej", [w:] "Etyka" nr 27/1994, s. 167-195.

8. L. Kołakowski, "Etyka bez kodeksu", w tenże: "Kultura i fetysze", Warszawa 2000.

Zakres tematów:

1. Wybrane problemy etyki ogólnej: warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych (2 godz.)

2. Wybrane teorie etyczne: etyka cnót (Arystoteles) (2 godz.)

3. Wybrane teorie etyczne: etyka obowiązku (Immanuel Kant) (2 godz.)

4. Wybrane teorie etyczne: etyka użyteczności (John Stuart Mill) (2 godz.)

5. Wybrane problemy etyki środowiskowej (Hans Jonas) (2 godz.)

6. Wybrane problemy z zakresu bioetyki (Peter Singer) (2 godz.)

7. Kodeksy etyczne: czy etyka potrzebuje kodeksów? (2 godz.)

8. Podsumowanie (1 godz.)

Metody dydaktyczne:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem platformy MS Teams (zadania) materiałów wraz z zagadnieniami, pytaniami przygotowanymi pod kątem dyskusji prowadzonej na zajęciach;

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, za pośrednictwem platformy MS Teams (studenci zgłaszają chęć uczestnictwa w dyskusji poprzez kliknięcie "żółtej łapki" bądź na czacie).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu; udział w dyskusji każdorazowo odnotowywany przez prowadzącego w formie plusów za aktywność (minimalna liczba plusów potrzebnych do zaliczenia ćwiczeń 4); dla osób nieaktywnych bądź nieaktywnych w wystarczającym stopniu przeprowadzona na platformie MS Teams odpowiedź ustna sprawdzająca znajomość analizowanych tekstów i treści poruszanych na zajęciach.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DMPW 2

link do zespołu na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d95caaa874f46e986716af14c53005c%40thread.tacv2/conversations?groupId=d56a3f58-3acc-4c10-8876-0b2a44961b37&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)