Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka [AK-0F-ETY] Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka [AK-0F-ETY]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Helena Ciążela
Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams oraz poczty USOS:

1. M. Ossowska, "Normy moralne. Próba systematyzacji", różne wydania.

2. Arystoteles, "Etyka nikomachejska", rozdz. 1,2, różne wydania.

3. I. Kant, "Uzasadnienie metafizyki moralności", Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11-19, 30-49.

4. J.S. Mill, "Utylitaryzm", PWN, Warszawa 2006, rozdz. II, s. 9-35.

5. H. Jonas, "Zasada odpowiedzialności", Kraków 1996, s. 58-77.

6. P. Singer, "Etyka praktyczna", rozdz. 7, s. 170-208, różne wydania.

7. Z. Bauman, K. Tester, "O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem", rozmowa druga "Etyka i wartości", Wyd. Sic!, Warszawa 2003, s. 59-92.

8. J. P. Sartre, "Egzystencjalizm jest humanizmem", różne wydania.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie metodologiczne: geneza etyki; pojęcie etyki; etyka a moralność; struktura etyki; człowiek jako istota moralna

2. Dobro a szczęście? Etyki eudajmonistyczne, etyka cnót

3. Pojęcie powinności i obowiązku w etyce: imperatyw kategoryczny jako podstawa wyborów moralnych

4. Problematyka wolności i odpowiedzialności w etyce

5. Wybrane zagadnienia z zakresu bioetyki: problematyka wartości życia ludzkiego

6. Przyroda jako przedmiot zobowiązań moralnych

7. Etyczny wymiar globalizacji i współczesnych przemian kulturowych: relatywizm/absolutyzm, subiektywizm/obiektywizm

8. Człowiek jako podmiot moralny i jego zobowiązania. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony za pośrednictwem platformy MS Teams. W trakcie zajęć prowadzący udostępnienia na ekranie prezentację w formacie Power Point. Po zajęciach prezentacje wraz z literaturą uzupełaniającą do wykładu zostają umieszczone w zakładce "Materiały" na platformie MS Teams.

Uwagi:

gr wykładowa I DZEP

link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a110a9d391a7148deb493c7c61f92c26b%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab252f6c-8579-484a-9afb-29a5e678cb5c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)