Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 3 PC-2F-MR3
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Seminarium, grupa nr 23

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe magisterskie - 3 PC-2F-MR3
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 (2020Zn) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 23 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Wałachowska
Literatura:

Seminarium 1 (03.10.)

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Seminarium 2 (07.11.)

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Seminarium 3 (21.11.)

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Seminarium 4 (09.01.)

Kozinets, R. V. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Łobocki, M. (2010). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls. (IBUK Libra)

Seminarium 5 (30.01.)

Gibas, Graham (2015). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Zakres tematów:

Seminarium 1 (03.10.)

Projektowanie badania jakościowego. Ocena stanu zaawansowania prac dyplomowych (część teoretyczna).

- formułowanie problemów badawczych w badaniu jakościowym

- dobór próby, selekcja materiałów, zdobywanie dostępu

- projekt badań jakościowych

- analiza danych: werbalnych (wywiad, badania fokusowe); wizualnych (badania etnograficzne i obserwacyjne)

Seminarium 2 (07.11.)

Techniki badań: obserwacja, analiza dokumentów zastanych, analiza dyskursu.

- typy obserwacji, rola obserwatora, warunki obserwacji, notatki z terenu badań

-rodzaje badanych dokumentów, problemy metodologiczne w zastosowaniu analizy dokumentów, przykłady zastosowania

- tekst i dyskurs, przykład analizy dyskursu

Seminarium 3 (21.11.)

Techniki badań: wywiad

- planowanie badań z wykorzystaniem techniki wywiadu

- prowadzenie i jakość wywiadu

- rodzaje wywiadów

- transkrypcja i analiza wywiadu

Seminarium 4 (09.01.)

Techniki badań: ankieta / przykłady wzorów ankiet, etnografia wirtualna - netnografia.

- techniki metody sondażu, rodzaje pytań sondażowych i ich ekspozycja w kwestionariuszu ankiety

- zastosowanie etnografii wirtualnej, analiza treści wizualnych, obserwacja uczestnicząca, ograniczenia etnografii wirtualnej

Seminarium 5 (30.01.)

Analiza danych jakościowych

- specyfika analizy jakościowej

- przygotowanie danych

- dziennik badań i notatki terenowe

- kodowanie tematyczne i kategoryzacja

- analiza biograficzna, narracyjna, porównawcza

- komputerowo wspomagana jakościowa analiza danych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- prezentacja nauczyciela

- konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia seminarium:

- aktywna obecność podczas wszystkich zajęć,

- systematyczna realizacja kolejnych etapów postępowania badawczego: część teoretyczna pracy (termin: 07.11.); część metodologiczna pracy (termin: 21.11.); realizacja badań w terenie (termin: 30.01.).

Formą kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym jest edukacja zdalna z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (terminy seminariów - sobota g. 8 – 10.25: 03.10., 07.11., 21.11., 09.01., 30.01.)

Link do kanału grupy seminaryjnej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7935fe8895e408abc7ecb334fc43b81%40thread.tacv2/conversations?groupId=b950dc33-e33b-42d8-b868-9f8aa1deb4b8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- poczta USOSmail i APSmail (indywidualny kontakt ze studentami; indywidualny kontakt z wykładowcą; adres do korespondencji: mwalachowska@aps.edu.pl). Uczestnicy seminarium przekazują rozdziały prac dyplomowych do sprawdzenia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 105 godzin

sumaryczna liczba godzin - 150

Liczba punktów - 6 ECTS

Uwagi:

Link do kanału grupy seminaryjnej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7935fe8895e408abc7ecb334fc43b81%40thread.tacv2/conversations?groupId=b950dc33-e33b-42d8-b868-9f8aa1deb4b8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kontakt z wykładowcą:

mwalachowska@aps.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.