Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 3 PC-2F-MR3
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Seminarium, grupa nr 21

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe magisterskie - 3 PC-2F-MR3
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 (2020Zn) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Szurowska
Literatura:

Antczak M., Nowacka A., Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa,

Wydawnictwo SBP, Warszawa 2008.

Bartkowiak L., Redagowanie pracy magisterskiej. Poradnik dla studentów,

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej, Poznań 1998.

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych,

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Dudkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej

i licencjackiej, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2004.

Dudziak A., Żejma A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Iverman D. S., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy,

tekstu i interakcji, przeł. M. Głowacka-Grojper, I. Ostrowska, PWN,

Warszawa 2012.

Lisowska-Magdziaż M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla

studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 1979.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, Kraków 2006.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.

Nowaczyk Cz., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, PWN,

Warszawa, Poznań 1995.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.

Przetacznik–Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Warszawa 1994.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Ziemska M( red.), Rodzina i dziecko, Warszawa 1979.

+ literatura omawiana z każdym studentem pod kątem pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Po zrealizowaniu przedmiotu student: wie jak napisać pracę dyplomową, potrafi korzystać z literatury, zna metodologię badań pedagogicznych, potrafi zaprojektować własne badania, potrafi pod kierunkiem promotora wybrać lub skonstruować narzędzia potrzebne do badań, wie jak dokonać analizy wyników i weryfikacji hipotez.

• Metodologia badań pedagogicznych (cele, problemy badawcze, hipotezy – ćwiczenia w tworzeniu koncepcji metodologicznych do wybranych problemów badawczych)

• Metody, techniki i narzędzia badawcze – umiejętność dokonywania właściwego doboru, zasady konstruowania wybranych narzędzi badawczych

• Zasady pisania pracy dyplomowej

• Krytyczna analiza literatury, właściwe korzystanie z tekstów źródłowych, niebezpieczeństwo plagiatu

• Wybór tematów i praca indywidualna

Metody dydaktyczne:

metody zdalne: spotkania on-line, kontakt mailowy i telefoniczny, wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką, praca z tekstem

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i zaangażowania studenta podczas spotkań on-line i podczas kontaktów mailowych. Ocena wkładu pracy. Zaliczenie na podstawie wywiązania się z powierzonych zadań.

Zaliczenie semestru: Złożenie spisu treści całej pracy, rozdziałów teoretycznych i rozdziału metodologicznego

Uwagi:

grupa seminaryjna dla II ZU/PC - dr Beata Szurowska

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym. Link do Zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae693b20841f64143bd01cf129d3a4b60%40thread.tacv2/conversations?groupId=1701d206-ec9f-494e-9150-ceb0d0d8dfd0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.