Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku 10-2S-MEP1
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku 10-2S-MEP1
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021 (2020Ln) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:35 - 19:50
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:10 - 15:40
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-24 16:35 : 19:50 sala
2021-05-15 08:00 : 10:25 sala
2021-05-30 13:15 : 16:30 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jarosława Lach
Literatura:

Literatura:

Crone D., Horner R., Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa: Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela: Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pufal-StruzikI, red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński P. (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.

Klimek Z. (2008) Profilaktyka zagrożeń w praktyce. Jelenia Góra

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydaw. Naukowe SC

Śliwa S. (2015). Profilaktyka pedagogiczna. Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

Szpringer M. (2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Szymańska J. (2000). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

- Agresja wśród dzieci i młodzieży - formy jej zapobiegania i eliminowania

- Przeciwdziałanie alkoholizowaniu się nieletnich

- Zjawisko narkomanii wśród młodzieży – skutki i zapobieganie

- Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od komputerów

- Opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna rola pedagoga szkolnego

- Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole

- Przemoc w rodzinie – zapobieganie i pomoc ofiarom

- Arteterapia i jej wykorzystanie w pracy profilaktyczno-wychowawczej

- Muzykoterapia jako metoda oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych

Metody dydaktyczne:

Metody pracy: dyskusja, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

- aktywność na ćwiczeniach

- prezentacja multimedialna wraz ze scenariuszem zajęć

Uwagi:

Kanał, na którym realizowane są ćwiczenia:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5bcd871805664fe1b556d5d59ae212e1%40thread.tacv2/conversations?groupId=72ad6330-7da5-4407-ba92-664135b5aa93&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86gr.ćwiczeniowa III ZZ/PC-PRE-PI

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 15 godzin kontaktowych

- 40 godzin przygotowanie się do zajęć

- 20 godzin przygotowanie do zaliczenia

punkty ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.