Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblioterapia z elementami dramy 10-FF-BRD2
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biblioterapia z elementami dramy 10-FF-BRD2
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 51
Limit miejsc: 52
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Borecka I., Wontorowska-Roter S. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wałbrzych 2003

Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych 2002

Konieczna E. J. (red.): Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Kraków 2005

Malicki J., Krasoń K. (red.), Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju, Katowice 2005.

Lewandowska-Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym. Lublin 2001

Pankowska K., Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności. Warszawa, 2006

Szczupał B. O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Recepcja – edukacja –terapia – wsparcie – twórczość. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka, Warszawa, 2002

Czerwińska M. Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej, Warszawa 2002

Kucharska B., Drama -szanse i zagrożenia, [w:] Strategie i innowacje edukacyjne, red. P. Mazur, D. Sikora, Lublin 2010

Michałowska D., Drama w edukacji. Poznań 2009

Molicka M. Bajkoterapia. O lękach i nowej metodzie terapii, Poznań 2002

Tomasik E., Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa, 1999

Zakres tematów:

- Poznanie teoretycznych podstaw biblioterapii wychowawczo- humanistycznej (rozwojowej), w tym: swoistość biblioterapii rozwojowej na tle innych typów biblioterapii, różnice między biblioterapią a czytelnictwem, poznanie etapów procesu biblioterapeutycznego.

- Zaznajomienie z elementami programu biblioterapeutycznego, tj.: zasady doboru celów programu biblioterapeutycznego, rodzaje materiałów biblioterapeutycznych i kryteria ich doboru, zasady doboru uczestników w grupach biblioterapeutycznych, wymagania stawiane biblioterapeucie (jego cechy i umiejętności)

- Poznanie metodyki biblioterapii (formy i techniki stosowane w biblioterapii, liczebność grup i czas trwania sesji biblioterapeutycznej w zależności od wieku uczestników), zasady uczestnictwa w biblioterapii, różne modele badawcze dotyczące badania efektywności biblioterapii.

- Ćwiczenie umiejętności właściwego dobierania celów biblioterapii dla różnych grup osób będących podmiotem zainteresowań pedagogiki specjalnej.

- Geneza i historia dramy. Drama w twórczej realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych w nowej edukacji. Polska pedagogika dramy – jej początki, inspiracje, rozwój.

- Techniki i strategie dramy i psychodramy, ich zastosowanie. Najczęstsze błędy początkujących nauczycieli dramy.

-Propozycje wykorzystania dramy podczas biblioterapeutycznych.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne, filmy prezentujące wykorzystanie biblioterapii z elementami dramy, praca z książką

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych za pomocą aplikacji Forms w dniu 23.11.2020r.

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do zaliczenia - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Uwagi:

fakultet dla III DZPC

Zajęcia zgodnie z planem na platformie Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abccd9224681746a8bf6cf81e31db4b72%40thread.tacv2/conversations?groupId=df6e3935-8947-4b9c-a98a-41eb3d0e6a4e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.