Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka [AK-0F-ETY] Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka [AK-0F-ETY]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jarosław Janowski
Literatura:

Wszystkie teksty lektur będą dostępne w formie elektronicznej (pdf) w materiałach zespołu dedykowanego dla zajęć w aplikacji Microsoft Teams

Ćwiczenia 01

Charles L. Stevenson, Istota sporów etycznych, [w:] Metaetyka, red. Ija Lazari-Pawłowska, Warszawa 1975, s. 113-123. (przedruk w: Jan Woleński, Jan Hartman, Wiedza o etyce, Warszawa – Bielsko-Biała 2008, s. 42-47).

Ćwiczenia 2

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I i II (1094a-1109b), Warszawa 2007, s. 77-122.

Ćwiczenia 3

Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty 2001, s. 11-19, 30-49.

Ćwiczenia 4

John Stuart Mill, Co to jest utylitaryzm?, [w:] tenże, Utylitaryzm. O wolności, rozdz. 2, Warszawa 2005, rozdz. II:, s. 9–35.

Ćwiczenia 5

Peter Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2007, rozdz. 6, s. 135-169.

Ćwiczenia 6

Peter Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2007, rozdz. 7, s. 170-208.

Ćwiczenia 7

Hans Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Podstawowe zagadnienia etyczne (2h)

2. Etyka cnót (2h)

3. Etyka deontologiczna (2h)

4. Etyka utylitarystyczna (2h)

5. Wybrane problemy bioetyczne cz.1 (2h)

6. Wybrane problemy bioetyczne cz.2 (2h)

7. Etyka środowiskowa. Ekoetyka (2h)

8. Podsumowanie (1h)

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, analiza materiału źródłowego. Dyskusja.

Zajęcia odbywają się w aplikacji Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia.

Link do zespołu w aplikacji Microsoft Teams dedykowanego dla zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a405d695a24a248e09c9755becbf14d35%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dd445-10da-4090-9605-bb9eccc65936&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody i kryteria oceniania:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1) Aktywnego udziału w dyskusjach prowadzonych w trakcie zajęć

2) Napisanych esejów/notatek/sprawozdań na zadane tematy

3) Obecności na zajęciach – dopuszczalna 1 nieobecność

Uwagi:

gr ćwiczeniowa I DZSC-SBM 1

Zajęcia odbywają się w aplikacji Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia.

Minimalne warunki sprzętowe: komputer z dostępem do internetu wyposażony w mikrofon i kamerę.

Link do zespołu w aplikacji Microsoft Teams dedykowanego dla zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a405d695a24a248e09c9755becbf14d35%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dd445-10da-4090-9605-bb9eccc65936&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)