Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:35
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Arkadiusz Korycki
Literatura:

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN

Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa

Zakres tematów:

-> Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej . Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

-> Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

->Komunikowanie: definiowanie pojęć i modele komunikowania

-> Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

-> Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

-> Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

-> Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

->Specyfika komunikacji interpersonalnej pracownika socjalnego. Rola pracownika socjalnego w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia ułatwiające prawidłowe kontakty interpersonalne; prezentacja multimedialna; debata oksfordzka, praca w grupach , ćwiczenia w grupach zadaniowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach

Uwagi:

gr warsztatowa I DZPS 2

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a92021e6378b54e0d9b3730b859547a20%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b5ef9a2c-8664-4fc5-ab10-6972d4706b2e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)