Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków 20-1F-KWE
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków 20-1F-KWE
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Kluczyńska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Halik J., Starzy ludzie w Polsce, społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, IPS, Warszawa 2002.

2. Piekut-Brodzka D.M. (red.), Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych. Wybrane przykłady, Wyd. ChAT, Warszawa 2009/2010.

3. Piekut-Brodzka D.M. (red.), Współczesne problemy socjalne, Wyd. ChAT, Warszawa 2005.

4. Zawada A., Rola środowiska lokalnego w kompensowaniu potrzeb osób w podeszłym wieku, w: Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności, red. A. Zawada, Wyd. Impuls, Kraków 2010, s. 25-30.

5. Zdziarski M., OswoićStarość.pl, Wyd. Instytut Łukasiewicza, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Kluczyńska J., Personel domów pomocy społecznej dla osób starszych wobec problemów osób w stanie terminalnym, w: Z teorii oraz praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej. Miscellanea, Wyd. ChAT, Warszawa 2004, s. 33-42.

2. Krzyszkowski J. (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, część III - Praca socjalna wobec wyzwania demograficznego, Wyd. APS, Warszawa 2015, s. 367-438.

3. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

4. Pielkowa J. A., Człowiek stary w rodzinie, w: Rocznik Pedagogiki i Rodziny, Studia i rozprawy, Tom V/2002, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2002, s. 283-292.

5. Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/rodzina

http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/aktywizacja-seniorow/

https://stat.gov.pl/

Zakres tematów:

1. Definiowanie starzenia się i starości, uwarunkowania procesu starzenia się, różne typy progów starości.

2. Funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie, postawy społeczne i postawy osób starszych wobec starości .

3. Specyfika potrzeb osób starszych w różnych obszarach życia.

4. Wychowanie do starości.

5. Aktywność osób w podeszłym wieku, seniorzy aktywni zawodowo.

6. Człowiek starszy w rodzinie. Szanse i wyzwania stojące przed rodzinami wielopokoleniowymi.

7. Znaczenie pozostawania seniora w środowisku. Usługi środowiskowe świadczone przez pomoc społeczną i instytucje pozarządowe.

8. Wsparcie świadczone seniorom przez placówki pobytu dziennego.

9. Znaczenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji i rozwoju seniorów.

10. Dom pomocy społecznej dla osób starszych, specyfika zaspokajania potrzeb seniorów w placówce.

11. Osoba starsza jako pacjent hospicjum - uwarunkowania wsparcia seniora i jego rodziny.

12. Szczególne kompetencje osób wspierających seniorów.

13. Dobre praktyki - działalność organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych na rzecz osób starszych w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia z oceną jest przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej na określony przez prowadzącego temat. Objętość pracy - ok. 3 stron wydruku komputerowego.

2 ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin - 1 ECTS

lektura tekstów poleconych do wykładów - 15 godzin - 0,5 ECTS

przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej - 10 godzin - 0,5 ECTS

Uwagi:

gr wykładowa III DZPS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.