Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2019/2020
Lektorat, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:05 - 16:35
sala 2105
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alicja Fiałek
Literatura:

Podręcznik kursowy English File Upper Intermediate wyd. Oxford University Press

English Grammar in Use R. Murphy, Cambridge University Press

Vocabulary Games and Activities

Grammar S. Thornbury, Oxford University Press

Englsih Grammar, Martinet

strony internetowe z zakresu psychologii w języku angielskim (www.englishforpsychology.eu)

Internet

Zakres tematów:

Materiał leksykalny: słownictwo dot. argumentowania, przymiotniki złożone, rozmowy o pracę, choroby i urazy, moda i ubrania, podróżowanie.

Zagadnienia gramatyczne: formułowanie różnego rodzaju pytań, czasowniki posiłkowe, zwroty ze stopniem wyższym przymiotników, czasy present perfect simple i present perfect continuous, przymiotniki używane jako rzeczowniki, szyk przymiotników w zdaniu, czasy przeszłe, zwroty przysłówkowe

Rozwijanie struktur gramatycznych związanych z czasami gramatycznymi, formowaniem pytań pośrednich i bezpośrednich, stopniowaniem i modyfikowaniem przymiotników.

Materiały autentyczne z internetu ukazujące zróżnicowanie języka angielskiego pod względem różnych akcentów / słownictwa.

Metody dydaktyczne:

metoda komunikacyjna, rozwijanie wszystkich 4 sprawności językowych, tj. mówienia, czytania, pisania i słuchania

Zajęcia mają na celu rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-3 podręcznika podstawowego (English File, Upper Intermediate, OUP).

Doskonalone będą wypowiedzi pisemne i ustne związane w ww tematyką oraz tematyką poruszaną na zajęciach.

Doskonalenie słuchania i czytania ze źródeł internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca domowa sprawdzana na każdych zajęciach

Obowiązujące słownictwo do opanowania; sprawdzane ustnie na każdych zajęciach

Testy sprawdzające stopień opanowania materiału po każdym zakończonym rozdziale; wynik procentowy plus ocena w skali 2-5

Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

Uwagi:

lektorat I rok

przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka

- praca indywidualna, w parach i grupach

- multimedialne techniki nauczania

- ćwiczenia na Platformie Internetowej CLIP

Zajęcia lektoratowe z języka podczas pandemii prowadzone są za pomocą platformy e-learning, poczty elektronicznej i USOSu. W kontaktach ze studentami używana jest również aplikacja Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)