Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG1-B2] Semestr zimowy 2019/2020
Lektorat, grupa nr 18

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG1-B2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:40 - 18:10
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Wiśniewska
Literatura:

Podręcznik English File OUP. Materiały własne wykładowcy - autorskie ćwiczenia na słownictwo, gramatykę, komunikację.

Internet: Strona Student's Site OUP, inne strony ELT.

Artykuły prasowe.

Zakres tematów:

Powtórzenie rozdziału trzeciego EF Upper -intermediate. Ćwiczenie na rozumienie materiału czytanego i słuchanego: Lazy Susan- an American short story. Praca w grupach – odpowiedzi na pytania. Odgadywanie znaczenia słów i wyrażeń z kontekstu. Reading comprehension: Kids, teens, and e-books.

Tekst/ ankieta – czytanie i porównywanie odpowiedzi: How eco-guilty are you? Prezentacja -czasy przyszłe: the future perfect and future continuous. Mówienie o czynnościach zakończonych i trwających w przyszłości. Przewidywanie przyszłych trendów i wydarzeń – praca w grupach. Użycie definitely, probably, likely/unlikely w zdaniach . Ćwiczenia na słownictwo związane ze środowiskiem i pogodą. Prognozowanie pogody. Zagadnienia gramatyczne: zerowy i pierwszy okres warunkowy, zdania okolicznikowe czasu – prezentacja i ćwiczenia gramatyczno- komunikacyjne. Wyrażenia z ‘take’- dopasowywanie i uzupełnianie zdań, pytanie /odpowiedź. Czytanie i uzupełnianie luk w tekście I’m John – I’m a speedaholic. Ćwiczenie na słuchanie – test wyboru. Workbook EF: Czytanie ze zrozumieniem, znaczenie słów i wyrażeń w tekście. Ćwiczenia gramatyczno- leksykalne: uzupełnianie zdań, tworzenie kolokacji. Słuchanie raportu i odpowiadanie na pytania.

Powtórka rozdziału 3 i 4. Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego, słownictwo i gramatykę. Film ’the British and the Weather’ i ćwiczenia do filmu.

Omawianie strategii przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja i użycie drugiego i trzeciego okresu warunkowego. Sytuacje hipotetyczne- kończenie zdań, wyrażanie opinii. Słownictwo opisujące uczucia i emocje. Ćwiczenia leksykalne : przymiotniki z końcówką –ed/-ing. Czytanie i słuchanie: Lost In The Jungle. Pisanie artykułu na temat bezpieczeństwa osobistego. Wyrażanie życzeń , skarg, żalenie się i narzekanie – zwroty z czasownikiem wish- prezentacja. Ćwiczenia gramatyczne: wish + past simple or past perfect. ‘Regrets’ - słuchanie i mówienie-praca w grupach. Workbook EF: ćwiczenie na rozumienie tekstu czytanego, krzyżówka- ‘feelings’ . Przekształcanie zdań z użyciem silnych przymiotników.

Metody dydaktyczne:

Na czas edukacji zdalnej prowadzenie pracy i monitorowanie zadań przez studentów na platformie MS Teams:

krótkie wykłady, udostępnianie studentom i omawianie online w czasie rzeczywistym prezentacji gramatycznych w Power Point, materiałów elektronicznych do samodzielnej pracy, materiałów typu photocopiable do opracowania.

Wspólne odsłuchiwanie materiałów typu listening comprehension, czytanie tekstów oraz odpowiadanie na pytania, prawda/fałsz, dyskusja w grupach.

Krótkie wypowiedzi studentów i prezentacje audio na zadane tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Na czas edukacji zdalnej oceniane są: aktywny udział w zajęciach, zabieranie głosu (audio lub chat), zadania pisemne, testy i zadania MS Forms oraz praca na platformie e-learning APS.

Uwagi:

lektorat I rok

link do zespołu II rok grupy 16,17,18.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b1d7a606e0d4f9b81487794516b22f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=b46ebb51-6972-4d6d-96bd-539abbf61b3b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)