Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna porównawcza 10-5F-PSR1
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika specjalna porównawcza 10-5F-PSR1
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. G. Szumski (2002). Między uniwersalnością a przygodnością.Wprowadzenie do porównawczej pedagogiki specjalnej. Roczniki Pedagogiki Specjalnej, T 12-13.

2. G. Szumski (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. PWN. Warszawa, R. 1, 4 i 5.

3. D. D. Smith, Pedagogika specjalna. T 1 (R. 2) i T2 (R. 7).

Literatura uzupełniająca:

1. Wyczesany, Z. Gajdzica (2006). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Impuls: Kraków.

2. Zamkowska (2004). Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Politechnika Radomska: Radom.

3. www.european-agency.org (raporty agencji)

4.Ferguson, D. (2008). International trends in inclusive education: the continuing challenge to teach each one and everyone. European

Journal of Special Needs Education, 23, 107-120.

Zakres tematów:

1. Metodologia badań komparatystycznych w pedagogice specjalnej

2.Pojęcie niepełnosprawności – w świetle badań porównawczych. Czego można się dowiedzieć z analizy porównawczej orzecznictwa?

3. Tendencje rozwoju i typologia systemów kształcenia osób z niepełnosprawnością

4. Formy organizacji i metodyka kształcenia włączającego

5. Jakość opieki nad dorosłymi z niepełnosprawnością w świetle badań porównawczych.

6. Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w międzynarodowym ujęciu porównawczym

Metody dydaktyczne:

Nauczanie zdalne - warunek i różnica programowa (2 studentki)

Podczas stanu epidemicznego wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), konsultacje indywidualne na platformie Teams

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej -pytania otwarte w dn. 27.06. o godz. 10.00 na platformie Forms

Napisanie prac pisemnych na temat: "Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w międzynarodowym ujęciu porównawczym" oraz "System kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w Polsce na tle tendencji światowych - ocena i propozycje usprawnień"

Kryteria oceny eseju: znajomość wybranych aspektów rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz systemu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w ujęciu porównawczym"; klarowność wywodu; oryginalność i trafność proponowanych udoskonaleń; umiejętne posługiwanie się źródłami. Ocena każdego eseju stanowi 30% oceny końcowej.

Prace powinny zostać przesłane do 26.06. na mail: bszczupal@aps.edu.pl

Uwagi:

warunek / różnica programowa

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną materiały multimedialne wraz ze skanami podręczników; możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email b.szczupal@aps.edu.pl), platformyTeams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.