Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 PC-2F-MR2
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Seminarium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 PC-2F-MR2
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Hubert Iwanicki
Literatura:

Zaczyński W. 2000, Praca badawcza nauczyciela, WSziP, Warszawa.

Zenderowski R. Technik ma pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych. CeDeWu, Warszawa, 2009.

Dudziak, A. i Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008

Furmanek W., Zasady przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich), Rzeszów 2009 

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych, Warszawa 2009

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006 

Zakres tematów:

ZDALNA REALIZACJA SEMINARIUM

Opierając się o mój autorski skrypt przesłany Państwu proszę o opracowanie części metodologicznej pracy, która powinna zawierać:

- określenie celu badań,

- sformułowaną główną hipotezę roboczą,

- sformułowany główny problem badawczy,

- określony teren badań,

- określoną docelową grupę badawczą,

- określenie wybranej metody, techniki i narzędzia badawczego,

- opracowane autorskie narzędzie badawcze.

Tematyka seminarium:

1. Metodologiczne założenia ilościowych i jakościowych procedur badawczych.

2. Analiza metod, technik i narzędzi badawczych odpowiednich dla rodzaju prowadzonych badań.

3. Formułowanie metodologicznych założeń badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze.

4. Dobór metod, technik i narzędzi badań.

5. Kryteria doboru próby badawczej.

6. Metody analizy ilościowych i jakościowych danych empirycznych.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, burza mózgów, praca z książką, metoda problemowa

Metody i kryteria oceniania:

ocena poziomu wiedzy na temat metody analizy ilościowych i jakościowych danych empirycznych

ocena poprawnego doboru próby badawczej

ocena poziomu wiedzy na temat podstaw metodologicznych badań własnych

ocena odpowiedniego doboru metody, techniki i narzędzia badawczego

zastosowanie się do zaleceń promotora i wykonanie zleconych zadań

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze letnim jest:

Aby uzyskać zaliczenie z seminarium w bieżącym roku akademickim należy do dnia 21.06.2020 przesłać na mój służbowy adres mailowy opracowaną koncepcję części metodologicznej pracy, która powinna zawierać:

- określenie celu badań,

- sformułowaną główną hipotezę roboczą,

- sformułowany główny problem badawczy,

- określony teren badań,

- określoną docelową grupę badawczą,

- określenie wybranej metody, techniki i narzędzia badawczego,

- opracowane autorskie narzędzie badawcze.

Uwagi:

grupa seminaryjna dla I ZU/PC - dr Hubert Iwanicki

Konsultacje prowadzone są drogą mailową a także poprzez MS Teams w godzinach dyżurów oraz w każdy poniedziałek w g.12.00-13.30

Prace należy przesyłać na adres służbowy: hiwanicki@aps.edu.pl

Po sprawdzeniu pracę będą odsyłane drogą mailową na prywatne adresy mailowe studentów lub poprzez pocztę USOS-mail

Jestem również gotowy odpowiadać Państwu na wszelkie pytania i wątpliwości związane z pracą.

Proszę pamiętać, że w przypadku gdy tekst był już przeze mnie sprawdzany, proszę dołączyć również ostatnią wersję (tą z moimi poprawkami, najlepiej w pdf) i ją przesłać wraz z tekstem poprawionym Dostosowanie się do mojej prośby przyspieszy sprawdzanie prac.

Pozostaję do Państwa dyspozycji i jestem cały czas gotowy udzielać niezbędnej pomocy przy pisaniu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.