Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 4 i złożenie pracy [10-PC-MR4] Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe - 4 i złożenie pracy [10-PC-MR4]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:10 - 18:45
sala 3511
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Zakres tematów:

Celem seminarium magisterskiego – 4 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy magisterskiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją Metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

PRACA ZDALNA:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w każdy wtorek w godzinach 17.10-18.45 za pośrednictwem poczty aps e-mail studenta i prowadzącego: bszczupal@aps.edu.pl

Od 24.03.2020 prowadzone są dodatkowo konsultacje indywidualne z wykorzystaniem kontaktu na platformie Teams.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z poniższym opisem:

1) Student przysyła fragmenty pracy magisterskiej e-mailem, wykładowca sprawdza, wpisując komentarz w opcji Recenzja, dodatkowo pisze wskazówki w treści maila i odsyła studentowi na jego maila; student zapoznaje się z nimi i

2) student w godzinach zgodnych z planem studiów oraz podczas dodatkowych konsultacji, na platformie Teams ma możliwość skonsultowania uwag i wskazówek udzielonych w mailu; na platformie Teams dawane są także wskazówki studentom, którzy są w trakcie pisania swoich prac.

Metody dydaktyczne:

Praca zdalna (w okresie pandemii)

Sprawdzanie nadsyłanych materiałów i odsyłanie z komentarzem; konsultacje indywidualne poprzez aplikację MS Teams oraz w formie mailowej i telefonicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego na ostatnim roku studiów II stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej do 31.05.2020

Uwagi:

gr seminaryjna II DUPC - prof. B. Szczupał

Od 17.03.20 seminarium magisterskie realizowane jest zdalnie poprzez korespondencję mailową ze studentami a od 24.03. 2020 r. zajęcia realizowane są również w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w każdy wtorek za pomocą aplikacji Microsoft Teams oraz możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)