Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy dyplomowej 10-PC-LI3
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy dyplomowej 10-PC-LI3
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00
sala 3515
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Hubert Iwanicki
Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i

doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja

Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakres tematów:

Celem seminarium dyplomowego na ostatnim roku studiów licencjackich jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań on-line promotora z seminarzystami poprzez MS Teams lub poprzez stałą i systematyczną korespondencję mailową.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac licencjackich standardami.

Prace lub jej części należy przesyłać do mnie poprzez pocztę USOS lub na mailowy adres służbowy.

Po sprawdzeniu będę je Państwu odsyłał na podane prywatne adresy mailowe lub poprzez USOS-mail.

Jestem również gotowy odpowiadać Państwu na wszelkie pytania i wątpliwości związane z pracą.

Metody dydaktyczne:

metoda praktycznego działania, metoda problemowa, analiza tekstów źródłowych, praca z książką

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim roku studiów I stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej do 31.05.2020

Uwagi:

gr seminaryjna III DZPC - dr H. Iwanicki

Na czas edukacji on-line prowadzenie konsultacje w ramach seminarium, monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy promotora.

Seminarzyści mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i konsultowania swoich prac poprzez USOS-mail lub MS Teams a także w podczas dyżurów i konsultacji indywidualnych on-line.

Pozostaję do Państwa dyspozycji i jestem cały czas gotowy udzielać niezbędnej pomocy przy pisaniu pracy.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 120 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 6 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.