Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy dyplomowej [10-PC-LI3] Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy dyplomowej [10-PC-LI3]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:10 - 18:45
sala 3532
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Danuta Al-Khamisy
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa.

2.Claus, G., Ebner, H. (1972). Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów. Warszawa.

3. Łobocki, M.(1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

4. Łobocki, M.(2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

5. Ostrowska, U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków.

6. Pilch, T.(1995). Zasady badań pedagogicznych.Warszawa.

7. Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa.

Zakres tematów:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaplanowanie koncepcji pracy dyplomowej.

Przeprowadzenie i interpretacja wyników przeprowadzonych badań.

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Treści:

1. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących metodologii badań pedagogicznych:

- zdefiniowanie pojęcia „metodologia badań”,

- jakościowe i ilościowe badania w pedagogice.

2. Przedstawienie zasad formułowania problemów badawczych: rodzaje problemów badawczych, kryteria formułowania problemów badawczych, stawianie hipotez roboczych.

3. Omówienie klasyfikacji metod i technik badawczych. Omówienie stosowanych w naukach pedagogicznych technik i metod badawczych.

4. Zasady sporządzania przypisów i opisu bibliograficznego. Tworzenie koncepcji pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

metody pracy indywidualnej

dyskusja

prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie pracy dyplomowej 160

Inne formy (zadania warsztatowe)

ECTS: 10

Uwagi:

gr seminaryjna III DZPC - dr D. Al-Khamisy

seminaria odbywają się regularnie zgodnie z planem studiów w postaci indywidualnych spotkań na platformie Teams

przesyłanie napisanych części teoretycznych i badawczych na meila dkhamisy@aps.edu.pl lub d.alkhamisy@gmail.com

sprawdzanie i przesyłanie z komentarzem

z każdym studentem indywidualnie ustala plan służący przygotowaniu pracy dyplomowej; - na bieżąco analizuje przesyłane prace studentów;

- przesyła drogą mailową informację zwrotną dla studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)