Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy dyplomowej 10-PC-LI3
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 12

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe - 3 i złożenie pracy dyplomowej 10-PC-LI3
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:00 - 14:30
sala 3515
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Nowicka-Skóra
Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Zakres tematów:

Celem seminarium dyplomowego – 3 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy licencjackiej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

2. Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

3. Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac licencjackich standardami.

Metody dydaktyczne:

Seminarium realizowane jest w formie indywidualnych spotkań i konsultacji z promotorem -telefoniczne, Teams, mailowe. Kontakt mailowy realizowany jest na prywatnej poczcie promotora i seminarzysty.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego - 3 na III roku studiów I stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy licencjackiej.

Uwagi:

Na czas edukacji zdalnej prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów w trybie indywidualnym (różne zaawansowanie w pisaniu pracy) - za pośrednictwem poczty elektronicznej i na platformie Teams. Wykładowca ze studentem omawia błędy i poprawki w pracy (także zgłaszania pytań i uwag) w trakcie wspólnego przeglądania tekstu pracy (Microsoft Word) w trybie on line na platformie Teams. Także kolejne wersje pracy są przesyłane przez studenta za pośrednictwem poczty elektronicznej do promotora. Promotor po naniesieniu poprawek i uwag odsyła pracę studentowi. Współpraca w zakresie pisania pracy odbywa się w trybie indywidualnym Ponadto konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów

gr seminaryjna III DZPC - dr A. Nowicka-Skóra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.