Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej PC-5F-SPS
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Subdyscypliny pedagogiki specjalnej PC-5F-SPS
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 18:15 - 19:50
sala 3139 (aula C)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 53
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Justyna Gasik, Urszula Gosk, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Wereszka
Literatura:

Zalecana literatura z pedagogiki resocjalizacyjnej:

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, APS, Warszawa 2008 (rozdział 1, 2, 4, 5)

Zakres tematów:

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW

Udostępnienie autorskiej prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

20.04.2020 - przesłanie studentom poprzez USOS-mail grupy wykładu w formie prezentacji w PowerPoint

07.05.2020 - wykład on-line przy wykorzystaniu platformy MS Teams

Wykaz zrealizowanych podczas wykładu zagadnień

1. Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa.

2. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki resocjalizacyjnej

3. Podmiot, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.

4. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, patologia społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne.

25 kwietnia

Pedagogika lecznicza: wykład na platformie Teams.

Wykaz zrealizowanych podczas wykładu zagadnień

1.Definicja pedagogiki leczniczej. Związek praktyki i teorii pedagogiki leczniczej.

2.Przystosowanie do sytuacji choroby i niepełnosprawności ruchowej.

3. Zasady pracy z dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym ruchowo.

4. Nowe obszary pedagogiki leczniczej (pedagogika osób z zaburzeniami psychicznymi, tanatopedagogika).

Do samodzielnego opracowania:

Ewa Góralczyk DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa 2009. Seria "One są wśród nas", s. 10-21, 30-32; dostępne on-line

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=164&from=pubstats

06.06.2020 r. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia zostaną zrealizowane z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zgodnie z planem zajęć. Studenci otrzymają prezentację Power Point z zakresu ralizowanych treści - umieszczenie w plikach Teams oraz przekazanie na adresy USOSmail studentów.

Zagadnienia do zrealizowania:

Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie: komunikacji i kontaktów międzyludzkich, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny. Wprowadzenie i charakterystyka specjalności Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępniona zostanie prezentacja multimedialna z autorskim opracowaniem wykładu przez prowadzącego wykład z pedagogiki resocjalizacyjnej

Pozostałe metody dydaktyczne: praca z książką, analiza tekstów źródłowych

Możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams

Metody i kryteria oceniania:

- w sytuacji odwieszenia zajęć on-line i prowadzenia ich na terenie APS - egzamin pisemny testowy (test jednokrotnego wyboru)

-

Uwagi:

gr. wykładowa I ZM/PC

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teames.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.