Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania PE-2F-TWY
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria wychowania PE-2F-TWY
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 1207
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Zamarian
Literatura:

22 marca 2020:

J. Górniewicz, Teoria wychowania, Olsztyn 2008, s. 5-72.

25 kwietnia 2020:

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 14-64.

B. Śliwerski, Badania porównawcze teorii wychowania, w: Pedagogika, tom. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 51-58.

16 maja 2020:

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 97-132.

21 czerwca 2020:

F. W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia. Procesy. Modele, Sopot 2012, s. 151-214, 81-151.

Zakres tematów:

22 marca 2020:

Podstawowe pojęcia i dyscyplinarna charakterystyka teorii wychowania

Zagadnienia do tematu:

1. Teoretyczne i praktyczne konsekwencje rozgraniczenia wiedzy pedagogicznej na teorię kształcenia i teorię wychowania;

2. Szkoła jako miejsce "światłego" wychowania (działań prospektywnych) czy prostej socjalizacji (działań doraźnych);

3. Konsekwencje nadmiernego przymusu (wychowanie urabiające) i nadmiernej swobody (wychowanie wyzwalające) w wychowaniu.

4. Współczesna szkoła jako miejsce doświadczania przez nauczycieli i uczniów własnej podmiotowej działalności - teoria a praktyka.

5. Szkoła jako miejsce samorealizacji nauczycieli i uczniów - teoria a praktyka.

25 kwietnia 2020:

Naukowy status teorii wychowania i jej zróżnicowanie.

Zagadnienia:

1. Poznanie rzeczywistości społecznej i jego typy. Wiedza naukowa jako efekt poznania naukowego - struktura i charakterystyka.

2. Geneza i rozwój teorii wychowania - wybrane perspektywy.

3. Charakterystyka teorii wychowania zorientowanej humanistycznie.

4. Teoria wychowania jako pojęcie wieloznaczne.

5. Orientacja na metateorię i metadyskurs w sytuacji mnogości teorii wychowania.

6.Wieloznaczność pojęcia "wychowanie". Przykłady porządkowania definicyjnych ujęć.

7. Treściowo-zakresowe znaczenie pojęcia wychowanie.

8. Cechy wychowania.

9. Wychowanie na tle innych zjawisk i procesów społecznych.

6 maja 2020:

Podstawy dyskursu teleologicznego w teorii wychowania.

Zagadnienia:

1. Cel wychowania jako kategoria teleologiczna: sposoby rozumienia, źródła stanowienia, klasyfikacja, taksonomia i operacjonalizacja.

2. Ideał wychowawczy i wzór osobowy - wyjaśnienie pojęć, wzajemnych zależności i ich funkcji; teoretyczne i praktyczne implikacje mnogości i zmienności ideałów wychowawczych i wzorów osobowych.

21 czerwca 2020:

Proces wychowania i socjalizacji jako przedmiot zainteresowania teorii wychowania.

Zagadnienia:

1. Obrazy i modele wychowania.

2. Wybrane teorie socjalizacji.

Metody dydaktyczne:

Krytyczna literatura tekstów źródłowych (podanych każdorazowo do tematu) w kontekście wskazanych zagadnień i prezentacji.

zdalne elementy metod kształcenia:

asynchroniczne: na adres mailowy grupy regularnie, zgodnie z planem przesyłane są: 1) skany tekstów źródłowych do samodzielnego przeczytania, 2) zagadnienia do przemyślenia w trakcie lektury tekstów źródłowych i 3) prezentacje multimedialne ułatwiające recepcję treści tekstów źródłowych. Studenci podejmują pracę samokształceniową;

Forma zaliczenia: do 30 czerwca 2020 studenci przesyłają opracowanie wybranych zagadnień na adres mailowy prowadzącego: aszewczak@aps.edu.pl.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci otrzymują zagadnienia do opracowania.

Spośród zagadnień wysłanych przez prowadzącego na adres mailowy grupy studenci wybierają dwa, a następnie w sposób wyczerpujący opracowują je pisemnie z zachowaniem zasady, że opracowanie jednego zagadnienia nie może przekroczyć jednej strony A4 ( czcionka - rozmiar 12, interlinia - 1,5). Przygotowaną pracę zaliczeniową należy przesłać na adres mailowy prowadzącego (aszewczak@aps.edu.pl) do 30 czerwca 2020r. Opracowania przygotowane na poziomie bardzo dobrym są podstawą do podniesienia ogólnej oceny z przedmiotu.

1. Przedstaw relacje pomiędzy różnymi sposobami myślenia o istocie/formule wychowania (urabiające, wyzwalające, przyzwalające) a kategoriami podmiotowości i samorealizacji.

2. Omów naukowy status teorii wychowania.

3.Drogi postępowania pedagoga-refleksyjnego praktyka w sytuacji mnogości teorii wychowania. Orientacja na metateorię i metadyskurs (B. Śliwerski) a rozeznanie w tym, co słuszne, inne i własne (L. Witkowski) – wskaż zależności.

4.Wychowanie i jego związek z innymi pojęciami pedagogicznymi (edukacja, socjalizacja, kształcenie, opieka) – propozycje ujęć.

5.Teoria wychowania a różne typy poznania rzeczywistości i ich efekty.

6.Aksjologiczny wymiar teorii wychowania (związek teorii wychowania z wartościami, ideami, ideologiami).

7.Cele wychowania (i ideały wychowawcze) a dehumanizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;

8.Cele wychowania a ideologia – zależności i ich implikacje;

9.Ideały wychowawcze i wzory osobowe – charakterystyka pojęć i ich znaczenia we współczesnym świecie.

10. Obrazy wychowania – charakterystyka i ich relacja do pojęć: podmiotowość, samorealizacja, samowychowanie.

11. Modele wychowania – charakterystyka i ich relacja do sposobów myślenia o istocie wychowania (wychowanie urabiające, wyzwalające i przyzwalające).

12. Teorie socjalizacji – charakterystyka i ich relacja do pojęć podmiotowość, emancypacja.

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa I ZU/PE - PEK 2

sposób prowadzenia zajęć:

zajęcia organizacyjne - synchroniczny, MS Teams (25.04.20, godz. 16.00);

konsultacje indywidualne - synchroniczny, MS Teams (w czasie dyżurów dla studentów niestacjonarnych, a także w poniedziałki i w czwartki w godz. 14.15-15.15));

pozostałe - asynchroniczny: za pomocą poczty elektronicznej (adres służbowy: aszewczak@aps.edu.pl);

sposób pracy: na adres mailowy grupy przesyłane są: link do tekstów źródłowych, zagadnienia do tematu i prezentacja multimedialna do tematu. Materiały wysyłane są zgodnie z planem ustalonym na początku semestru.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.