Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania PE-2F-TWY
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria wychowania PE-2F-TWY
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 1207
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Zamarian
Literatura:

22 marca 2020:

J. Górniewicz, Teoria wychowania, Olsztyn 2008, s. 5-72.

25 kwietnia 2020:

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 14-64.

B. Śliwerski, Badania porównawcze teorii wychowania, w: Pedagogika, tom. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 51-58.

16 maja 2020:

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 97-132.

21 czerwca 2020:

F. W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia. Procesy. Modele, Sopot 2012, s. 151-214, 81-151.

Zakres tematów:

22 marca 2020:

Podstawowe pojęcia i dyscyplinarna charakterystyka teorii wychowania

Zagadnienia do tematu:

1. Teoretyczne i praktyczne konsekwencje rozgraniczenia wiedzy pedagogicznej na teorię kształcenia i teorię wychowania;

2. Szkoła jako miejsce "światłego" wychowania (działań prospektywnych) czy prostej socjalizacji (działań doraźnych);

3. Konsekwencje nadmiernego przymusu (wychowanie urabiające) i nadmiernej swobody (wychowanie wyzwalające) w wychowaniu.

4. Współczesna szkoła jako miejsce doświadczania przez nauczycieli i uczniów własnej podmiotowej działalności - teoria a praktyka.

5. Szkoła jako miejsce samorealizacji nauczycieli i uczniów - teoria a praktyka.

25 kwietnia 2020:

Naukowy status teorii wychowania i jej zróżnicowanie.

Zagadnienia:

1. Poznanie rzeczywistości społecznej i jego typy. Wiedza naukowa jako efekt poznania naukowego - struktura i charakterystyka.

2. Geneza i rozwój teorii wychowania - wybrane perspektywy.

3. Charakterystyka teorii wychowania zorientowanej humanistycznie.

4. Teoria wychowania jako pojęcie wieloznaczne.

5. Orientacja na metateorię i metadyskurs w sytuacji mnogości teorii wychowania.

6.Wieloznaczność pojęcia "wychowanie". Przykłady porządkowania definicyjnych ujęć.

7. Treściowo-zakresowe znaczenie pojęcia wychowanie.

8. Cechy wychowania.

9. Wychowanie na tle innych zjawisk i procesów społecznych.

6 maja 2020:

Podstawy dyskursu teleologicznego w teorii wychowania.

Zagadnienia:

1. Cel wychowania jako kategoria teleologiczna: sposoby rozumienia, źródła stanowienia, klasyfikacja, taksonomia i operacjonalizacja.

2. Ideał wychowawczy i wzór osobowy - wyjaśnienie pojęć, wzajemnych zależności i ich funkcji; teoretyczne i praktyczne implikacje mnogości i zmienności ideałów wychowawczych i wzorów osobowych.

21 czerwca 2020:

Proces wychowania i socjalizacji jako przedmiot zainteresowania teorii wychowania.

Zagadnienia:

1. Obrazy i modele wychowania.

2. Wybrane teorie socjalizacji.

Metody dydaktyczne:

Krytyczna literatura tekstów źródłowych (podanych każdorazowo do tematu) w kontekście wskazanych zagadnień i prezentacji.

zdalne elementy metod kształcenia:

asynchroniczne: na adres mailowy grupy regularnie, zgodnie z planem przesyłane są: 1) skany tekstów źródłowych do samodzielnego przeczytania, 2) zagadnienia do przemyślenia w trakcie lektury tekstów źródłowych i 3) prezentacje multimedialne ułatwiające recepcję treści tekstów źródłowych. Studenci podejmują pracę samokształceniową;

Forma zaliczenia: do 30 czerwca 2020 studenci przesyłają opracowanie wybranych zagadnień na adres mailowy prowadzącego: aszewczak@aps.edu.pl.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci otrzymują zagadnienia do opracowania.

Spośród zagadnień wysłanych przez prowadzącego na adres mailowy grupy studenci wybierają dwa, a następnie w sposób wyczerpujący opracowują je pisemnie z zachowaniem zasady, że opracowanie jednego zagadnienia nie może przekroczyć jednej strony A4 ( czcionka - rozmiar 12, interlinia - 1,5). Przygotowaną pracę zaliczeniową należy przesłać na adres mailowy prowadzącego (aszewczak@aps.edu.pl) do 30 czerwca 2020r. Opracowania przygotowane na poziomie bardzo dobrym są podstawą do podniesienia ogólnej oceny z przedmiotu.

1. Przedstaw relacje pomiędzy różnymi sposobami myślenia o istocie/formule wychowania (urabiające, wyzwalające, przyzwalające) a kategoriami podmiotowości i samorealizacji.

2. Omów naukowy status teorii wychowania.

3.Drogi postępowania pedagoga-refleksyjnego praktyka w sytuacji mnogości teorii wychowania. Orientacja na metateorię i metadyskurs (B. Śliwerski) a rozeznanie w tym, co słuszne, inne i własne (L. Witkowski) – wskaż zależności.

4.Wychowanie i jego związek z innymi pojęciami pedagogicznymi (edukacja, socjalizacja, kształcenie, opieka) – propozycje ujęć.

5.Teoria wychowania a różne typy poznania rzeczywistości i ich efekty.

6.Aksjologiczny wymiar teorii wychowania (związek teorii wychowania z wartościami, ideami, ideologiami).

7.Cele wychowania (i ideały wychowawcze) a dehumanizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;

8.Cele wychowania a ideologia – zależności i ich implikacje;

9.Ideały wychowawcze i wzory osobowe – charakterystyka pojęć i ich znaczenia we współczesnym świecie.

10. Obrazy wychowania – charakterystyka i ich relacja do pojęć: podmiotowość, samorealizacja, samowychowanie.

11. Modele wychowania – charakterystyka i ich relacja do sposobów myślenia o istocie wychowania (wychowanie urabiające, wyzwalające i przyzwalające).

12. Teorie socjalizacji – charakterystyka i ich relacja do pojęć podmiotowość, emancypacja.

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa I ZU/PE - PEK 2

sposób prowadzenia zajęć:

zajęcia organizacyjne - synchroniczny, MS Teams (25.04.20, godz. 16.00);

konsultacje indywidualne - synchroniczny, MS Teams (w czasie dyżurów dla studentów niestacjonarnych, a także w poniedziałki i w czwartki w godz. 14.15-15.15));

pozostałe - asynchroniczny: za pomocą poczty elektronicznej (adres służbowy: aszewczak@aps.edu.pl);

sposób pracy: na adres mailowy grupy przesyłane są: link do tekstów źródłowych, zagadnienia do tematu i prezentacja multimedialna do tematu. Materiały wysyłane są zgodnie z planem ustalonym na początku semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.